Produljen natječaj za zapošljavanje - Lider/ica grupe aktivnih mladih u Martinskoj Vesi

Agencija lokalne demokracije Sisak za potrebe provedbe projekta "Aktivni mladi za lokalni razvoj" raspisuje natječaj za radno mjesto: Programski/ska asistent/ica - Lideri/ica aktivne grupe mladih u Martinskoj Vesi

Mjesto rada: Martinska Ves

Početak rada: veljača 2017.

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (60% radnog vremena) na određeno vrijeme (9 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava: 8. veljače 2017. godine isključivo elektornskim putema na adresu elektronske pošte: posao@Lda-sisak.hr s naznakom "Posao_Martinska Ves"

Detaljni opis posla, uvjete za prijavu te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu, pročitajte u tekstu natječaja OVDJE!