2. KULTURA I LJUDSKA PRAVA

Za zajednicu bez nasilja u obitelji (2007)

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske

mzss VURS grad_sisak_1

U sklopu programa za smanjenje nasilja u obitelji koji Agencija lokalne demokracije Sisak provodi od 2001.g., u lipnju 2007.g. započela je provedba projekta "Za zajednicu bez nasilja u obitelji" . Projekt će se provoditi do kraja godine na području Sisačko - moslavačke županije, u partnerstvu sa Gradom Siskom i u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Kutina.

Opći cilj projekta je doprinjeti smanjenju obiteljskog nasilja na području Sisačko - moslavačke županije.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Pružanje prve pomoći i osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja
 2. Omogućavanje kvalitetnije institucionalne i izvaninstitucionalne zaštite žrtvama obiteljskog nasilja
 3. Senzibiliziranje javnosti o problematici obiteljskog nasilja i društvenoj odgovornosti u pružanju pomoći žrtvama

Ciljevi projekta ostvarivati će se kroz različite aktivnosti te će se u njih uključivati stručnjaci iz područja zaštite žrtava obiteljskog nasilja, ali i pojedinci i skupine iz šire zajednice.

1. Aktivnosti kojima je cilj pružiti prvu pomoć i osnažiti žrtve obiteljskog nasilja odnose se na:

 • Redovno funkcioniranje besplatnog SOS telefona za žrtve obiteljskog nasilja (0800 357 357)

Linija je uspostavljena 2003.godine, a radno vrijeme je svaki radni dan od 9:00 do 13:00 sati.

 • Uspostavljanje i redovno funkcioniranje internet foruma na postojećim web stranicama ALD Sisak www.lda-sisak.hr kojemu je cilj omogućiti korisnicima/ama međusobno savjetovanje i pružanje podrške (forum će početi funkcionirati od rujna 2007.g.)
 • Mentorstvo za djelatnike SOS telefona s ciljem pružanja što kvalitenijih usluga korisnicima/ama

2. Aktivnosti kojima je cilj omogućiti kvalitetniju institucionalnu i izvaninstitucionalnu zaštitu žrtvama obiteljskog nasilja odnose se na:

 • Četiri edukacijska treninga - s tematikom pružanja psiho-socijalne i pravne pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja - za stručnjake koji direktno rade na problemima obiteljskog nasilja

(socijalni radnici/e, policijski službenici/e, pravnici/e, psiholozi/inje, pedagozi/inje, djelatnici/e nevladinih organizacija, zdravstveni djelatnici/e, volonteri/ke...)

 • Osnivanje Intersektoralne Radne skupine za smanjenje obiteljskog nasilja
 • Popis članova/ica

3. Aktivnosti kojima je cilj senzibilizirati javnost o problematici obiteljskog nasilja i društvenoj odgovornosti u pružanju pomoći žrtvama odnose se na:

 • Javnu kampanju za senzibiliziranje i podizanje svijesti javnosti o problematici nasilja u obitelji (promotivne aktivnosti putem tiskanih i elektronskih medija, postera, letaka i City light plakata na javnim mjestima)
 • Objavljivanje Natječaja za kratku priču na temu obiteljskog nasilja za učenike srednjih škola na području Sisačko - moslavačke županije
 • Objavljivanje Publikacije o obiteljskom nasilju na području Sisačko - moslavačke županije, koja će sadržavati i pet najboljih kratkih priča mladih autora
 • Pet kontakt radio emisija o obiteljskom nasilju