2. KULTURA I LJUDSKA PRAVA

Ispitivanje javnog mnijenja: Strategija gospodarenja otpadom u Sisačko-moslavačkoj županiji (2007)

Pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode

zupanija_grb_zawebProjekt "Ispitivanje javnog mnijenja: Strategija gospodarenja otpadom u Sisačko - moslavačkoj županiji" odnosi se na anketno ispitivanje stavova građana Siska prema gospodarenju otpadom u Sisačko - moslavačkoj županiji. Specifični ciljevi projekta su ispitati razinu ekološke svijesti i stupanj odgovornosti građana, na koji način žele da se postupa s otpadom na području Županije te ispitati spremnost i volju građana za edukacijom o temama vezanima za okoliš i gospodarenje otpadom.

Projekt će se provoditi na području Siska tijekom četiri (4) mjeseca koristeći metode odabira uzorka, prikupljanja podataka (anketa) te obrade, analize i predstavljanja podataka.

Anketa će se provoditi na uzorku stanovnika grada Siska, odnosno jedne jedinice lokalne samouprave. Istraživanje koje će se provoditi je pregledno istraživanje (survey research), kojim se nastoji dobiti pregled o stavovima stanovništva o određenoj tematici. Ovakva vrsta istraživanja je dijagnostičkog (deskriptivnog) tipa i provodi se radi dobivanja uvida u određenu situaciju, na temelju kojeg se mogu donositi praktične odluke.

Rezultati dobiveni istraživanjem će se predstaviti javnosti na tiskovnoj konferenciji na kojoj će sudjelovati i predstavnici Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode. Osim toga, tiskati će se brošura koja će sadržavati rezultate istraživanja i dobivene zaključke, a koja će biti dostavljena institucijama i nevladinim organizacijama na području grada Siska. Brošura će biti dostupna i na web stranicama ALD Sisak.

Dobiveni rezultati će koristiti relevantnim subjektima te ostalim zainteresiranim skupinama u Sisačko-moslavačkoj županiji u svrhu donošenja odluka i planiranja budućih akcija koje će doprinjeti što kvalitetnijem i efikasnijem dugoročnom zbrinjavanju otpada, što je i značaj projekta.

Rezultati istraživanja

EkoBrosura_07_cover