4. EDUKACIJA, POVEZIVANJE I RAZMJENA MLADIH

Aktivnosti izgradnje partnerstva - SEE Youth in Action (2007)

Pod pokroviteljstvom Youth in Action Programa Europske komisije

seeynGlavni cilj ove aktivnosti je poduprijeti projektne partnere da pronađu mogućnosti za suradnju između JI Europe i zemalja EU unutar Youth in Action Programa, Akcije 3.1. Akcije Programa Mladi se bile značajne za mobilnost mladih u JI Europe (gdje mladi još uvijek trebaju vize za prelazak granica), promoviranja volonterizma, povećanje građanske aktivnosti mladih, prevladavanja predrasuda i u borbi protiv ksenofobije i diskriminacije. Dok mladi u regiji još uvijek imaju poteškoća i prepreka u komunikaciji i suradnji, važno je pokazati im širi kontekst osim nacionalnog ili regionalnog - europski kontekst. Youth in Action je izvrsna prilika za mlade u regiji da postanu još aktivniji ne samo na razini svoje zajednice ili države, već na europskoj razini. Važno je okupiti mlade iz EU i JI Europe kako bi zajedno bili aktivni obzirom kako će svi oni jednom biti građani Europske unije. Ovom aktivnosti izgradnje partnerstva želimo također prevladati određene predrasude kod mladih iz različitih regija i iskusiti koliko su naša društva slična.

Vodeći partner u projetu je Mreža mladih Jugoistočne Europe (SEEYN), dok je ALD Sisak jedan od 36 partnera iz 15 zemalja. Projekt će ugostiti Centar mladih Livno, Bosna i Hercegovina. Projekt će ugostiti Centar mladih Livno, Bosna i Hercegovina.

logo_cml_vector educationandcultura Logo_Unione_europea youth_eu