4. EDUKACIJA, POVEZIVANJE I RAZMJENA MLADIH

Youth: the Right Direction (2006-2009)

Pod pokroviteljstvom Youth in Action Programa Europske komisije i Asocijacije Agencija lokalne demokracije


YTRD_logoSvrha projekta je poboljšati promociju i vidljivost Programa Mladi u Jugoistočnoj Europi (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i u Kavkazu (Gruzija).

Opći cilj projekta je omogućiti mladim ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije, fokusirajući se na treninge za multiplikatore i na razvijanje mreža i partnerstva.

Projekt je spoj područja suradnje, treninga i infomacija kroz provedbu različitih aktivnosti: informacijski seminari, uspostavljanje specijaliziranih info točaka, web stranica i newsletter, grupa mladih ambasadora, trening za vršnjačke edukatore (multiplikatore), job shadowing, trening o EVS-u (Europska volonterska služba), putujući sajam mladih i uspostavljanje 4 različite mreže dionika koji rade s mladima u Jugoistočnoj Europi i Gruziji.

AKTIVNOSTI

Informiranje

3 Informacijskia seminara: "Youth in Action u JI Europi i Gruziji"

11 Specijaliziranih informacijskih točaka za mlade u 11 različitih Agencija lokalne demokracije koje su partneri u ovom projektu

Mladi ambasadori

U zajednicama od kuda su projektni partneri stvoriti će se grupa mladih i osoba koje rade s mladima posvećene promociji Programa Mladi, kako bi se na lokalnoj razini uključili mladi i organizacije mladih.

Infomacijske kampanje

U suradnji s Nacionalnim agencijama, Kontaktnim točkama za mlade i SALTO Resursnim centrom razviti će se informacijske kampanje o Youth in Action programu.

Web stranica

Na postojećoj web stranici ALDA-e projektni partneri, mladi i osobe koje rade s mladima će imati virutalni prostor za sastajanje kako bi mogli razmijeniti ideje i dobre prakse te razviti zajedničke aktivnosti i projekte.

Newsletter

Tijekom projekta objaviti će se 9 newsellet-a (3 godišnje) kojima će se promovirati Program Mladi i projektne aktivnosti mladima i osobama koje rade s mladima u zemljama partnerima.

Trening

3 Treninga za multiplikatore

Job shadowing

Osobe koje rade s mladima će imati priliku provesti određeno vrijeme u stranim organizacijama kako bi razvile vještine organiziranja projekata i inicijativa za mlade.

EVS Treninzi

Suradnja

Međunarodni putujući sajam za mlade

Umrežavanje

Glavni rezultat projekta je stvaranje 4 dugoročne mreže na području JI Europe i Kavkaza:

Mreža specijaliziranjih info točaka

Mreža Mladih ambasadora

Mreža multiplikatora

Mreža EVS organizacija

logo_alda youth_eu educationandcultura Logo_Unione_europea

Newsletter br.1

Edukacijski seminar u Crnoj Gori - 9-13/2/2009

Trening u Albaniji - 10-15/10/2008

Međunarodni putujući sajam mladih - 25/7/-3/8/2008

Informacijski seminar u Sisku - 24-28/9/2007