1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Sudjelovanju na sajmu CIVITAS u Padovi (2007)

Pod pokroviteljstvom Provincije Venecije

Agencija lokalne demokracije Sisak i još tri udruge iz Siska i Petrinje (klub mladih- SKWHAT, Sisačka eko-akcija SEA i klub mladih iz Petrinje IKS) bili su sudionici sajma Civitas od 4.-6. svibnja 2007. u Padovi. Predstavnica ALD Sisak bila je Kristina Ferenac, SEA-e Hrvoje Zaborac, SKWHAT-a Valentina Đureković i IKS-a Srđan Trauber. Zahvaljujući činjenici da je Provincija Venecija jedan od partnera ALD Sisak, dobili smo priliku sudjelovati na ovom sajmu. Sam sajam bio je podijeljen u tri hale u kojoj su se pradstavljala udruge iz određenih polja djelovanja. ALD Sisak i njeni gosti bili su smješteni u hali broj sedam, koja je okupljala udruge iz polja civilnog društva, ekonomije, rada i obrazovanja. Prostor izlaganja smo djelili s ostalim udrugama iz Provincije Venecije i to je bila jedinstvena prilika za upoznavanje i komunikaciju s mnogobrojnim udrugama.