1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Platforma za unapređenje veza između Jadranskih Regija u Europi – PEARL.EU (2007-2008)

Projekt sufinancira Europska unija, sredstvima Novog jadranskog programa za susjedstvo INTERREG/CARDS - PHARE

Logo_Unione_europea PEARL.EU_logo
OPĆE INFOMACIJE

Projekt Platforma za unapređenje veza između Jadranskih Regija u Europi - PEARL.EU (Platform Enhancing Adriatic Region Links in Europe)
kreiran je unutar mreže Novog jadranskog programa za susjedstvo INTERREG/CARDS-PHARE s ciljem stvaranja Jadranske euroregije.

Kroz suradnju lokalnih vlasti i državljana jedranske regije moguće je postići europsku teritorijalnu suradnju u skladu s ciljevima reforme ekonomske i socijalne kohezijske politike Europske komisije za razdoblje 2007.- 2013.

Jačanje zajedničkih vještina između talijanskih i balkanskih javnih uprava kroz ovaj inovativni projekt je održiv način na koji se može ojačati lokalni ekonomski i održivi razvoj, povećati razmjena najboljih praksi i rješenja te pomoći u poboljšanju komunikacije između lokalnih uprava i građana.


U okviru ovog projekta održat će se mnogobrojne konferencije, seminari, razmjene najboljih praksi i studijske posjete. Predviđeno je i osnivanje mreže za tehničku podršku koja će biti na raspolaganju svim partnerima s trajnom
podrškom stručnjaka u okviru teme projekta. Također, pokušati će se uključiti i organizacije civilnog društva kroz konferencije i seminare, sudjelovanje u rješavanju studija slučaja i natječaje za građane.

Projekt je službeno započeo u svibnju 2007. godine i nastavit će se do svibnja 2008. godine.


Brošura projekta je dostupna u .pdf formatu: naslovnica brošure, sadržaj.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI


Aktivnosti projekta prilagođene su lokalnim uvjetima i potrebama kroz indikacije koje su pružili gradovi i općine uključeni u partnerstvo te kroz iskustva Agencija lokalnih demokracija u praksi. Procijena potreba provedena je koristeći pristup "odozdola prema gore" uključujući lokaln zajednice.

AT.1 Dubinska analiza i razrada prijedloga o homogenizaciji mehanizma javnih uprava Jadranske Regije

AT. 2
Zajedničke i strateške aktivnosti lobiranja prema zakonodavcu kako bi se uskladila administrativna politika i zakoni

AT.
3 Međunarodna konferencija o početku projekta (Lecce, Regija Puglia)


AT. 4
Međunarodni seminar u središnjoj fazi projekta s ciljem provjere izvedbe projekta (Tavagnacco, Udine, Friuli Venecija Giulia Reagija)

AT. 5 Završna međunarodna konferencija projekta (Ravenna)

AT. 6 Osnivanje monitoring grupe s ciljem provjere provedbe projekta

AT. 7 Promocija projekta i informiranje: AT.7.0. Sudjelovanje na Sajmu COM-PA u Bolonji; AT.7.1. Međunarodni Sajam udruga u Sisku

AT.8 Razmjena najboljih praksi i seminari

AT.9
Program kratkoročne razmjene za djelatnike javnih uprava

AT. 10 Uspostavljanje mreže partnera za pružanje tehničke pomoći u skladu s temom projekta

AT. 11 Podrška postojećim partnerstvima i uspostavljanje stabilnih partnerskih sporazuma između talijanskih i balkanskih vlasti te podrška Agencijama lokalne demokracije u dosadašnjem radu u mreži multilateralne suradnje

A. Studijske posjete IAR partnera u EAC zamljama
B. Podrška Agencijama lokalne demokracije
C. Potpisivanje partnerskih sporazuma

AT. 12 Konkretni primjeri labaratorija lokalne demokracije: otvaranje Agencije lokalne demokracije u Albaniji

AT. 13
Sastanci s udrugama civilnog društva

A. 2 sastanka u 2 odabrane EAC (Mostar)

B. 1 sastanak u odabranoj IAR, Udine

AT. 14 Prepoznavanje i rješavanje studije slučaja kroz metode participatornog procesa odlučivanja

AT. 15 Završna publikacija

PROJEKTNI PARTNERI:

Vodeći partner projekta:

Općina Lecce
www.comune.lecce.it

Za Italiju:

Grad Gorizia
www.comune.gorizia.it

Grad Monfalcone
www.comune.monfalcone.go.it

Grad Tavagnacco
www.comune.tavagnacco.ud.it

Grad Trst
www.retecivica.trieste.it

Grad Udine
www.comune.udine.it

Grad Venecija
www.comune.venezia.it

Grad Ravenna
www.comune.ra.it

Grad Bari
www.comune.bari.it

Provincija Bari
www.provincia.ba.it

Provincija Brindisi
www.provincia.brindisi.it

Regija Puglia
www.regione.puglia.it

Vodeći partner za Bosnu i Hercegovinu:

Grad Zavidovići
www.zavidovici.ba

Vodeći partner za Hrvatsku :

Grad Sisak
www.sisak.hr

Za Balkan:

Grad Prijedor
www.opstinaprijedor.org

Grad Mostar
www.mostar.ba

Županija Osječko- Baranjska
www.obz.hr

Grad Brtonigla-Verteneglio
www.tzo-brtonigla.hr

Agencije lokalne demokracije uključene u PEARL.EU projekt:

ALD Brtonigla-Verteneglio
www.lda-verteneglio.hr

ALD Mostar
www.ldamostar.org

ALD Prijedor
ldaprijedor@aldaintranet.org

ALD Zavidovići
www.lda-zavidovici.it

ALD Osijek
www.lda-osijek.hr

ALD Sisak
www.lda-sisak.hr

Pogledajte Akcijski plan projekta