2. KULTURA I LJUDSKA PRAVA

Smijehom do osmijeha (2010)

Pod pokroviteljstvom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Siska

 

SKLAUN_logotip2 ald_logo_web   grad_sisak_1  

  Projekt "Smijehom do osmijeha" provodi se na području grada Siska u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, a provode ga klaunovi volonteri iz grupe "Sklaun" koja djeluje pri Agenciji lokalne demokracije Sisak. Grupa "Sklaun" okuplja klaunove volontere u Sisku od listopada 2008 godine, a trenutno se sastoji od sedam članova/ica.

Svrha postojanja klaunova volontera jest nastupima uljepšavati dane i davati potporu osobama koje žive u nepovoljnom psihičkom, fizičkom i društvenom okruženju, najčešće (ali ne nužno) djeci.

Klaunovi - volonteri izgledaju i ponašaju se kao i svaki drugi klaunovi. Nose klaunovsku odjeću i obuću, koriste različite rekvizite te kombiniraju različite metode i klaunovske tehnike - ples, žongliranje, akrobacije, magiju koja se isprepliće sa znanosti, usmeno izražavanje i gestikulaciju.

Smisao nastupa je i dotaknuti različite teme koje bi mogle biti interesantne i relevantne za publiku kao što su diskriminacija, borba protiv predrasuda, rješavanje sukoba i uključivanje osoba s posebnim potrebama. Za ove ili bilo koje druge bitne teme osmišljava se scenski nastup koji će pored zabave publici uputiti jasnu poruku.

Cilj projekta je doprinijeti promoviranju ne-diskriminacije, tolerancije i razbijanja predrasuda kroz razvoj volonterizma u lokalnoj zajednici kroz:

1. Provođenje klaunoterapije na području grada Siska u svrhu pomaganja osobama u nepovoljnom psihičkom i fizičkom okruženju

2. Promicanje važnosti volontiranja i kreativnog korištenja slobodnog vremena

Aktivnosti:

Redovni sastanci volontera na kojima stječu fizičku kondiciju, uvježbavaju različite tehnike i metode te razrađuju scenarije samih nastupa.

Održavanje nastupa i promocija grupe klaunova volontera - Klaunovi će posjetiti institucije koje pružaju potporu djeci i odraslima s manjim mogućnostima; dječji domovi, domovi za starije osobe, centri za socijalnu skrb, udruge invalida i ostale slične ustanove. Također će nastupiti i na javnim manifestacijama te obilježiti Dan Planete zemlja.

Uključivanje novih volontera u grupu

Tko može biti klaun(ica) volonter(ka)?

Članovi grupe "SKLAUN" mogu biti sve punoljete osobe mladog duha, spremne na izazove koje žele razveseljavati one kojima je to potrebno.

Kako se priključiti?

Ukoliko se želite priključiti grupi "SKLAUN", posjetite nas svaki ponedjeljak od 19:00 do 21:00 sati u Klubu mladih "SKWHAT", Perivoj Viktorovac bb, Sisak.

Više o klaunoterapiji možete saznati na stranicama udruga www.viviamoinpositivo.org , http://www.clownterapia.it , www.vip-missione.org koji su podrška grupe "SKLAUN".

 Letak str.1     Letak str.2

 Klaunovi obilježili Dan Planeta Zemlje