4. EDUKACIJA, POVEZIVANJE I RAZMJENA MLADIH

MO.D.E: Mobilnost za demokraciju u Europi (2010-2011)

Sufinancirano sredstvima Europske unije, Program Europa za građane

 

europeforcitizenslogo alda_logo_2

 

logo_MoDE_300dpiSvrha MODE projekta je premostiti jaz između europskih nevladinih organizacija u odnosu na njihovo iskustvo i resurse te smanjiti manjak mobilnosti u Europi. Projekt će potaknuti mlade i kvalificirano osoblje NVO-a te volontere da prihvate mobilnost kao životnu, ali i profesionalnu mogućnost.

Opći ciljevi:

  • Omogućavanje NVO-a da zajednički surađuju i rade u ravnopravnom partnerstvu
  • Poticanje protoka znanja i kapaciteta u Europi
  • Jačanje tolerancije i razumijevanja različitih kultura
  • Promoviranje volonterizam
  • Podrška lokalnim organizacijama u državama koje pristupaju EU-i
  • Upotreba i promoviranje trans-nacionalnog mentorstva
  • Upoznavanje predstavnika NVO-a s ICT metodama
  • Razviti osjećaj odgovornosti u izgradnji zajedničke Europe

Projekt se sastoji od dva stupa aktivnosti:

1. Podrška međunarodnoj mobilnosti nevladihih organizacija kroz:

a) jedan-na-jedan sastanak u Strasbourgu na teme današnjih izazova i potreba na području demokracije te razrade funkcionalne metodologije za trans-nacionalnu mobilnost

b) 7 trans-nacionalnih mentorskih sastanaka: razmjena iskustava i 7 mentorskih sastanaka na lokalnom nivou za lokalne NVO-a

c) dvotjedna mobilna razmjena između NVO-a (osoblje i volonteri)

2. Podrška razmjena volontera:

a) 7 radionica za volontere o jačanje aktivnog građanstva i civilnog sudjelovanja

b) on-line mentorski sastanci podrške za volontere

c) izrada leteka i brošura s informacijama o programima mobilnosti i utjecaju sudjelujuće demokracije na europsko blagostanje

U projektu je uspostavljeno partnerstvo između 7 organizacija iz 6 država (Albanija, Bugarska, Hrvatska, Italija, Francuska, Grčka) kroz koje će se ojačati odnosi između europskih NVO-a, pomoći svladavanju prepreka između pojedinaca i skupina, promovirati međukulturalno učenje te podržati multipliciranje NVO-a i mreža.

LETAK projekta hrvatski  engleski   

Konferencija o mobilnosti organizacija civilnog društva, Strasbourg, 30. travnja 2010.

Studijska posjet ALD Sisak organizaciji ACRO, 4.-7. listopad 2010., Kastoria/Grčka

Albanska organizacija posjetila ALD Sisak, 22.-24. listopad 2010.