1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju (2011)

Projekt sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

 HILS_Logo_1_     ald_logo_web  maliLogo_Nacionalne_zaklade_hrv_u_boji_1_

Koordinator projekta: Hrvatski institut za lokalnu samopuravu (HILS), Osijek

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak

               Europski dom Slavonski brod

               Europski dom Vukovar

               S.O.S. Telefon-Poziv u pomoć, Virovitica

Trajanje projekta: 1. siječnja - 31. prosinca 2011.

Područje: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska i Sisačko-moslavačka županija

Projekt "Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju" se bavi informiranjem, motiviranjem i educiranjem predstavnika civilnog i javnog sektora u svrhu izgradnje kapaciteta za demokratsko i multisektorsko kreiranje lokalnih javnih politika vezanih uz ruralni razvoj.

Opći cilj projekta je povećati stupanj demokratizacije lokalne samouprave u RH sukladno europskima načelima dobre uprave, višedioničkog javnog upravljanja i sudioničke demokracije.

Projekt će pridonijeti ostvarenju općeg cilja kroz postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

Specifični cilj 1: Povećati osviještenost civilnog i javnog sektora o važnosti građanskog sudjelovanja u oblikovanju i praćenju javnih politika u 5 županija u RH i

Specifični cilj 2: Osnažiti kapacitete lokalnih dionika za uspostavljanje održivog modela višedioničkog kreiranja javnih politika u 5 županija u RH.

U tu će se svrhu provoditi aktivnosti informiranja, educiranja i mentorstva vezanog uz konstituiranje i djelovanje lokalnih akcijskih grupa kao naprednog i održivog modela višedioničkog kreiranja lokalnih javnih politika.

Aktivnosti će rezultirati većom motiviranošću lokalnih dionika za osnivanje lokalnih akcijskih grupa i većim kapacitetima za kvalitetno sudjelovanje u kreiranju javnih politika kroz aktivno djelovanje u lokalnim akcijskim grupama.

Predstavljanje projekta i Okrugli stol u Marinbrodu, 5. ožujak 2011.