2. KULTURA I LJUDSKA PRAVA

Misli zeleno svaki dan! (2012.)

Pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode

 

zupanija_grb_zawebProjekt „Misli zeleno svaki dan!“ odnosi se na informiranje,  educiranje i podizanje svijesti građana Sisačko-moslavačke županije o važnosti očuvanja okoliša. Specifični ciljevi projekta su aktivno uključiti učenike osnovnih škola u edukaciju o zaštiti okoliša i prirode te doprinijeti podizanju svijesti građana Sisačko-moslavačke županije o važnosti zaštite okoliša kroz promotivnu kampanju.   

Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke županije koristeći metode ekspresivnog izražavanja doživljenog (crteži učenika), edukativnie radionice recikliranih materijala i javne kampanje.

Projekt će rezultirati novim informativno-edukativnim materijalom koji ima široku primjenu. Kroz straničnike i plakat eko kalendar informacije o važnim datumima za zaštitu okoliša  biti će dostupne građanima i na taj način će doprinjeti educiranju o zaštiti okoliša i prirode. Osim toga, doprinosi postupnom mijenjanju navika i prihvaćanje novih obrazaca ponašanja prema okolišu i otpadu, naročito kod  djece koja su često pokretači mijenjanja navika roditelja. Kroz radionicu u sklopu proslave Dana planete Zemlja, građani će imati priliku naučiti da se od recikliranih materijala mogu napraviti zanimljive i korisne igračke i suveniri te biti potaknuti na samostalnu izradu istih.  

Projekt financira Sisačko-moslavačka županija u iznosu od 20.000,00 HRK.

 

ALD Sisak obilježila Dan planeta Zemlje

Natječaj - eko crteži učenika osnovnih škola u Sisačko-moslavačkoj županiji

Predstavljeni rezultati projekta "Misli zeleno svaki dan!"