2. KULTURA I LJUDSKA PRAVA

Smijehom do osmijeha

Grupa klaunova volontera koji provode kalunoterapiju

 

SKLAUN_logotip2Projekt "Smijehom do osmijeha"  provode klaunovi volonteri iz grupe "SKlaun" koja djeluje pri Agenciji lokalne demokracije Sisak. Grupa "SKlaun" okuplja klaunove volontere u Sisku od listopada 2008. godine i stalno prima nove članove/ice.

Svrha postojanja klaunova volontera jest nastupima uljepšavati dane i davati potporu osobama koje žive u nepovoljnom psihičkom, fizičkom i društvenom okruženju, najčešće (ali ne nužno) djeci.

Klaunovi - volonteri izgledaju i ponašaju se kao i svaki drugi klaunovi. Nose klaunovsku odjeću i obuću, koriste različite rekvizite te kombiniraju različite metode i klaunovske tehnike - ples, žongliranje, akrobacije, magiju koja se isprepliće sa znanosti, usmeno izražavanje i gestikulaciju.

Smisao nastupa je i dotaknuti različite teme koje bi mogle biti interesantne i relevantne za publiku kao što su diskriminacija, borba protiv predrasuda, rješavanje sukoba i uključivanje osoba s posebnim potrebama. Za ove ili bilo koje druge bitne teme osmišljava se scenski nastup koji će pored zabave publici uputiti jasnu poruku.

Cilj projekta je doprinijeti promoviranju ne-diskriminacije, tolerancije i razbijanja predrasuda kroz razvoj volonterizma u lokalnoj zajednici kroz:

1. Provođenje klaunoterapije na području grada Siska u svrhu pomaganja osobama u nepovoljnom psihičkom i fizičkom okruženju

2. Promicanje važnosti volontiranja i kreativnog korištenja slobodnog vremena

Aktivnosti:
Redovni sastanci volontera na kojima stječu fizičku kondiciju, uvježbavaju različite tehnike i metode te razrađuju scenarije samih nastupa.

Održavanje nastupa i promocija grupe klaunova volontera - Klaunovi će posjetiti institucije koje pružaju potporu djeci i odraslima s manjim mogućnostima; dječji domovi, domovi za starije osobe, centri za socijalnu skrb, udruge invalida i ostale slične ustanove. Također će nastupiti i na javnim manifestacijama te obilježiti Dan Planete zemlja.

Uključivanje novih volontera u grupu

Tko može biti klaun(ica) volonter(ka)?
Članovi grupe "SKlaun" mogu biti sve punoljete osobe mladog duha, spremne na izazove koje žele razveseljavati one kojima je to potrebno.

Kako se priključiti?
Ukoliko se želite priključiti grupi "SKlaun", posjetite nas svaku srijedu od 18:00 do 20:00 sati u Klubu mladih "SKWHAT", Perivoj Viktorovac bb, Sisak ILI nazovite ALD Sisak na tel: 044/521-227    

Osim uključenjem u samu grupu "SKlaun", možete poduprijeti naš rad i financijski uplatom na naš žiro račun 2360000-1101881246. I najmanja uplata nam puno znači! :)

Više o klaunoterapiji možete saznati na stranicama udruga www.viviamoinpositivo.org , http://www.clownterapia.it , www.vip-missione.org koji su podrška grupe "SKlaun".

 Letak str.1     Letak str.2

_____________________________________________

ALD Sisak obilježila Dan planeta Zemlje

ALD Sisak sudjelovala u obilježavanju Dana obitelji