4. EDUKACIJA, POVEZIVANJE I RAZMJENA MLADIH

Aktivni građani u borbi protiv nezaposlenosti mladih - JOBNET (2012-2014)

Financirano sredstvima Europe unije kroz Program Europa za građane

ald_logo_web CF_logo_cmyk_big_centre_eng

mali_eu_flag_europe_for_citizens_en eacea_logo  Ured_za_udruge

Nositelj projekta:

Carpathian Foundation - Hungary

Partneri:

Agencija lokalne demokracije Sisak

Carpathian Foundation Slovakia

Kompetenzagentun im Haus der offenen Tur

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s.

Valmiera Region Community Foundation

Vrijednost projekta: 142.996,00 €, od čega EU financira 100.097,00 €, a Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 3.570,70 €

Trajanje projekta: 19 mjeseci (1.9.2012. - 30.4.2014.)

Cilj projekta JOBNET je istražiti i promovirati inovativna bottom-up rješenja u Europi u svrhu borbe protiv nezaposlenosti mladih. Svrha projekta je uspostaviti trans-nacionalnu mrežu organizacija civilnog društva (OCD) koja će identificirati, podijeliti, raspravljati i poticati inicijative koje će u različitim europskim državama uspješno raditi na rješavanju problema nezaposlenosti mladih, a koje se također mogu promijeniti u svim europskim državama. Projekt će uključiti nezaposlene mlade osobe kao aktivne građane koje slijede moto: "Ništa o nama bez nas".

Tijekom projekta 6 organizacija civilnog društva i ciljane skupine iz Hrvatske, Mađarske, Njemačke, Češke, Slovačke i Litve blisko će surađivati kako bi podigli svijest o važnosti aktivnog građanstva, građanski inicijativa i inicijativa OCD koje rade na rješavanju problema nezaposlenosti mladih. Trans-nacionalna mreža dionika u svojim zemljama će raditi na istraživanju uzroka problema provođenjem komparativnog audio-vizualnog istraživanja. Tijekom međunarodne konferencije sudionici će razmijeniti dobivene informacije, znanje i najbolje prakse u području rješavanja nezaposlenosti mladih, kao što su poduzetništvo, razvoj vještina, vježbenički staž, vođenje i mentoriranje, borba protiv ranog napuštanja škole, banke mladih i uključivanje mladih te tehnike osnaživanja.

Mreža će biti platforma i baza resursa putem koje će se proširiti prakse koje mogu pomoći mladim tražiteljima posla da razumiju tržište rada, ekonomsku krizu i krizu poslova te za razvijenje pionirskih metoda za poticanje rasta poslova i tehnika za treženje poslova.

Rezultati istraživanja i europske debate (konferencije) objaviti će se na DVD-u te na publikaciji koja će sadržavati najbolje prakse ovih 6 sudjelujućih zemalja. Osim toga, nastale zajedničke preporuke dostaviti će se donositeljima odluka u sudjelujućim zemljama i na nivou EU-e te ostalim dionicima zainteresiranima za smanjenje trenda nezaposlenosti mladih.

 

Logo_Unione_europea Projekt "Aktivni građani u borbi protiv nazeposlenosti mladih - JOBNET" financira Europska unija kroz Program Europa za građane

529171-EFC-1-2012-1-HU-EFC-CSP

__________________________________________________________

Projekt je dio Programa Europa za građane, Aktivnost 2: Aktivno civilno društvo u Europi, Mjera 3: Potpora projektima organizacija civilnog društva

__________________________________________________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije ili Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

Agencija za obrazovanje, audio-vizualne djelatnosti i kulturu

Program Europa za građane

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

__________________________________________________________

PROJEKTNE AKTIVNOSTI I VEZANI ČLANCI:

NATJEČAJ - volonteri za provođenje međunarodnog istraživanja

Radni sastanak s JOBNET volonerkama istraživačicama

Projekt JOBNET započeo međunarodnim treningom