2. KULTURA I LJUDSKA PRAVA

ZAJEDNO JAČI - Psihosocijalno osnaživanje djece i mladih iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (2014)

Financirano sredstvima Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za socijalnu skrb

zupanija_grb_zaweb

Nositelj projekta: Agencija lokalne demokracije Sisak

Partneri: Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Zagreb

             Dom za djecu Vrbina Sisak

Trajanje: 1. kolovoza - 31. prosinca 2014.

Vrijednost projekta: 10.000,00 kn

U domovima za nezbrinutu djecu rade profesionalci koji vode kompletnu brigu o djeci (o njihovom zdravlju, odgoju, obrazovanju, pravilnom psihosocijalnom i emocionalnom razvoju, razvijanju radnih i svih drugih navika i vještina koje će im biti potrebne u daljnjem životu). Uz sve obveze, djeca imaju i svoje slobodno vrijeme koje najčešće ne znaju organizirati sami. Uz sve obveze koje podrazumijeva rad odgajatelja i ostalih stručnih suradnika jednog dječjeg doma te sveprisutnu podkapacitiranost osoblja, slobodno vrijeme u pravilu ostaje neorganizirano. Neorganizirano slobodno vrijeme može dovoditi do problematičnog ponašanja, osobito ranjive skupine kao što su djeca i mladi bez roditeljske skrbi. Projekt pruža djeci, korisnicima Dječjeg doma Vrbina u Sisku, korisno i smisleno provođenje slobodnog vremena kroz sljedeće aktivnosti :

  • radionice medijske pismenosti (uz dopunu informatičke opremljenosti Doma)
  • dodatna pomoć u savladavanju školskog gradiva
  • radionice kreativnog izražavanja
  • poticajno druženje s volonterima (koji mogu biti pozitivini identifikacioni model) kroz šetnje, izlete, posjete izložbama, kinu i kazalištu, te sportskim priredbama.

Očekivani rezultati projekta su poboljšanje kvalitete provođenja slobodnog vremena korisnika Dječjeg doma Vrbina u Sisku, ali i poticanje volonterskog rada s populacijom djece i mladih u Domu te promoviranje volonterstva kao pozitivne društvene vrijednosti.

Važno je naglasiti da se kroz projektne aktivnosti djeca i mladi korisnici Doma motiviraju na kreativno provođenje slobodnog vremena i usvajanje zdravih stilova života koji će im omogućiti razvijanje osobnih vještina i sposobnosti nužnih za uspješan razvoj i rad, nužno potrebno nakon njihovog izlaska iz Doma.

_________________________

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Božićna izložba u Dječjem domu Vrbina