Programi

1. LOKALNA DEMOKRACIJA

IskustVO života – Moja mladost za aktivnu starost (2017-2019)

Volonterska školica (2017-2019)

Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske (2017-2018)

Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice (2017-2018)

U čem' je problem? (2017-2018)

Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a) (2016-2017)

Volonterska mreža grada Siska (2016-2017)

Volonterska mreža grada Siska (2014-2015)

DECIDE - Demokratski kompakt: Unaprjeđivanje demokracije u Europi (2013-2015)

Obrazovanje protiv korupcije (2013-2014)

Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica (2011.-2013.)

Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj (2012-2013)

Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju (2011)

Jačanje lokalne demokracije (2009-2011)

INTACT: Međunarodna mreža gradova – aktivno građanstvo i bratimljenje gradova (2010 – 2011)

Platforma za unapređenje veza između Jadranskih Regija u Europi – PEARL.EU (2007-2008)

Razvoj socijalnih vještina lokalnih vlasti i nevladinih organizacija (2004-2006)

Sudjelovanju na sajmu CIVITAS u Padovi (2007)

Partnerska mreža ALD Sisak - proslava 10 godina djelovanja (2006 i 2007)

Razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u Jugoistočnoj Europi - Razmjena najboljih praksi u dobrom upravljanju (2006)

Jačanje partnerske mreže ALD Sisak i razmjena najbolje prakse o sudjelovanju građana (2005)

Osnaživanje žena u političkom sudjelovanju na području Sisačko-moslavačke županije (2005)

Grad Sisak - user friendly grad (2004)

Jačanje suradnje između lokalnih medija i nevladinih organizacija (2003)

Promicanje demokratskih vrijednosti na lokalnoj razini (2004)

1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice (2017-2018)

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2)

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

Logotipi_donatori_mali


Nositelj projekta: Volonterski centar Zagreb

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, Udruga IKS, ACT grupa, Mreža udruga Zagor, Dom za starije osobe Centar, Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Vrijeme provedbe: 1. rujan 2017. - 30. studeni 2018.

Ukupna vrijednost: 697.924,69 HKN

Ciljne skupine: Volonteri i organizatori volontiranja

Svrha projekta je doprinijeti izgradnji društva u kojem volonterstvo predstavlja pokretačku snagu aktivnih, odgovornih i humanih zajednica te snažno doprinosi socijalnom i gospodarskom razvoju kroz 3 specifična cilja:

  1. Osigurati kvalitetan i održiv sustav podrške organizatorima volontiranja (OV) i volonterima kroz osnaživanje volonterskih centara u regiji središnje Hrvatske.
  2. Povećati broj javnih ustanova i OCD-a koji provode kvalitetne volonterske programe u svrhu poboljšanja usluga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i ostalih područja od općeg interesa.
  3. Doprinijeti jačanju javne svijesti o dobrobiti i vrijednostima koje volontiranje donosi svakom pojedincu, zajednici i društvu u cjelini.

Kratki opis projekta:

Zajedničkim snagama, volonterski centri u Zagrebu, Petrinji, Sisku, Zaboku i Čakovcu osiguravaju kvalitetan i održiv sustav podrške organizatorima volontiranja i volonterima u regiji središnje Hrvatske. Projektom se unaprjeđuju kapaciteti organizatora volontiranja - OCD-a i javnih ustanova za kvalitetno vođenje volonterskih programa u svrhu poboljšanja usluga od općeg interesa. Volonterski centri i brojni organizatori volontiranja "Na valovima volonterstva - grade infrastrukturu za snažne i povezane zajednice" i osiguravaju korištenje golemih potencijala koji građani žele i mogu dati društvu.

Za više informacija:

Volonterski centar Zagreb - Mateja Medlobi projekti@vcz.hr

ALD Sisak - Martina Jambrović financije@Lda-sisak.hr

____________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak

____________________ 

Edukacija o menadžmentu volontera za novu generaciju koordinatora volontera Centralne Hrvatske

Edukacijom o volonterskom menadžmentu osposobljeno 24 koordinatora volontera