Programi

1. LOKALNA DEMOKRACIJA

IskustVO života – Moja mladost za aktivnu starost (2017-2019)

Volonterska školica (2017-2019)

Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske (2017-2018)

U čem' je problem? (2017-2018)

Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a) (2016-2017)

Volonterska mreža grada Siska (2016-2017)

Volonterska mreža grada Siska (2014-2015)

DECIDE - Demokratski kompakt: Unaprjeđivanje demokracije u Europi (2013-2015)

Obrazovanje protiv korupcije (2013-2014)

Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica (2011.-2013.)

Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj (2012-2013)

Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju (2011)

Jačanje lokalne demokracije (2009-2011)

INTACT: Međunarodna mreža gradova – aktivno građanstvo i bratimljenje gradova (2010 – 2011)

Platforma za unapređenje veza između Jadranskih Regija u Europi – PEARL.EU (2007-2008)

Razvoj socijalnih vještina lokalnih vlasti i nevladinih organizacija (2004-2006)

Sudjelovanju na sajmu CIVITAS u Padovi (2007)

Partnerska mreža ALD Sisak - proslava 10 godina djelovanja (2006 i 2007)

Razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u Jugoistočnoj Europi - Razmjena najboljih praksi u dobrom upravljanju (2006)

Jačanje partnerske mreže ALD Sisak i razmjena najbolje prakse o sudjelovanju građana (2005)

Osnaživanje žena u političkom sudjelovanju na području Sisačko-moslavačke županije (2005)

Grad Sisak - user friendly grad (2004)

Jačanje suradnje između lokalnih medija i nevladinih organizacija (2003)

Promicanje demokratskih vrijednosti na lokalnoj razini (2004)

1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske (2017-2018)

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2)

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

Q25 Logotipi_donatori_mali

Nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, Carpe Diem-udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa, Dom za starije i nemoćne osobe ''Sveti Antun''

Vrijeme provedbe: 1. lipanj 2017.-31. svibanj 2018.

Vrijednost: 608.928,36 kn

Ciljane skupine: zaposlenici, članovi i volonteri organizacija civilnog društva; zaposlenici javnih ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu; volonteri iz lokalne zajednice, građani svih dobnih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i nacionalnih skupina iz projektnih zajednica s naglaskom na uključivanje mladih do 30 godina.

Svrha projekta je doprinijeti socio-ekonomskom i demokratskom razvoju na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije kroz unapređenje sustava volonterstva u pružanju socijalnih usluga kroz 2 specifična cilja:

  1. Poboljšati usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz izgradnju kapaciteta OCD-a i ustanova u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji za učinkoviti menadžment volontera.
  2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u području zdravstva i socijalne skrbi kroz razvoj sustava volonterske podrške u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Dugoročni utjecaj projekta na ciljane skupine ogleda se kroz uspostavljanje i/ili poboljšanje postojećih sustava upravljanja volonterima na razini organizacije, ali i na razini same lokalne zajednice. Svaka uključena udruga/ustanova će razviti svoje vlastite ljudske resurse na način da će najmanje 20 ustanova/organizacija imati educiranu osobu za upravljanje i koordinaciju volontera. Sve to pridonosi jačanju socijalnog kapitala na razini lokalne zajednice, jer se povećava znanje svih članova zajednice o vrijednostima volonterstva za socio-ekonomski razvoj zajednice, a pripadnici ciljanih skupina jačaju svoje organizacijske kapacitete za upravljanje volonterima uz intenzivnu mentorsku podršku lokalnih volonterskih centara. Organizacije iz ciljane skupine će povećati broj volontera, a neki će tek uspostaviti sustav volontiranja, što znači da će se u zajednicama u kojima se projekt provodi povećati broj zajednica koji se uključuju u razvoj svojih sredina kroz volontiranje u OCD i javnim ustanovama u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Osobito je to značajno za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi koje još nemaju razvijen sustav uključivanja volontera u svoj rad, što će se promijeniti i unaprijediti tokom provedbe projekta.

Za više informacija:

LAG Vallis Colapis - Martina Marušić Britvec vck@vallis-colapis.hr

ALD Sisak - Paula Raužan Ldesk-si@sk.t-com.hr

Martina Jambrović financije@Lda-sisak.hr

____________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak

____________________

Predstavljen novi EU projekt "Q25 - Jačanje sustava volontiranja u ruranim zajednicama središnje Hrvatske"