O nama

Agencija lokalne demokracije Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak (ALD Sisak) je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 1996. godine kao pilot projekt Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe s ciljem potpore razvoju lokalnih demokratskih procesa i promoviranje ljudskih prava i aktivnog građanstva.

Djelujemo koristeći specifičnu metodologiju multilateralne decentralizirane suradnje u partnerstvu s lokalnom i regionalnom samoupravom i udrugama u i izvan Hrvatske.

Od 2006.g. djelujemo kao domaća udruga. ALD Sisak je članica Asocijacije Agencija lokalne demokracije. 

Struktura:

Predsjednica - Paula RAUŽAN

Upravni odbor:

Ivana ŠVRAGULJA (Predsjednica UO-a)

Branka PAŠKULJEVIĆ TURNIŠKI

Josipa DRVODELIĆ

Skupština - svi članovi/ce

Skup__tina_2

 

ALD Sisak je za projekt "Kalendar ljudskih prava" osvojila nagradu Republike Francuske "Liberte-Egalite-Fraternite" za 2004.godinu u kategoriji edukacije mladih o ljudskim pravima.

Vizija

Društvo u kojem svaki pojedinac ima jednake mogućnosti iskorištavanja vlastitih potencijala. Mir, ljudska prava, tolerancija, mobilnost i bogatstvo različitosti odlike su toga društva.

Misija

Agencija lokalne demokracije Sisak promicanjem ljudskih prava, očuvanjem mira te jačanjem lokalne demokracije pridonosi razvoju lokalne zajednice i aktivnoga građanstva.

Provedbom neprofitnih programa, povezivanjem i umrežavanjem odgovara na potrebe pojedinca, lokalne uprave i šire zajednice.

Vrijednosti i principi

 1. Poštivanje ljudskih prava
 2. Demokracija
 3. Tolerancija i ne-diskriminacija
 4. Multikulturalizam
 5. Aktivno građanstvo i razvoj civilnog društva
 6. Izgradnja partnerstva
 7. Povezivanje zajednica ( društvena, kulturna i ekonomska razmjena)
 8. Razvoj zajednice
 9. Međunarodna suradnja
 10. Poticanje pozitivnih društvenih promjena koristeći inovativne metode

Ciljevi

 • Promoviranje i zaštita rodne jedankosti
 • Promoviranje i zaštita prava žena
 • Promoviranje i zaštita prava manjina
 • Razvoj lokalne zajednice u zaštiti ljudskih i civilnih prava
 • Razvoj suradnje s istim i sličnim organizacijama u i izvan zemlje
 • Edukacija članova organizacije i javnosti u odnosu na ciljeve Udruge, što uključuje i organiziranje predavanja, seminara, radionica, treninga i ostalih aktivnosti
 • Promicanje održivog razvija i promicanje ekološke svijesti i organiziranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša
 • Potpora civilnih inicijativa i ekonomskog razvoj
 • Aktivnosti povezane s međuetničkom i međuvjerskom suradnjom
 • Jačanje lokalne demokracije kroz sudjelovanje građana u odlučivanju i razvoju pluralističkog i multikulturalnog društva kao osnovi za razvoj zajednice koja odgovara njezinim građanima
 • Promoviranje i zaštita prava djece i mladih
 • Edukacija djece i mladih
 • Promoviranje i razvoj lokalne zajednice u procesima europskih udruživanja kroz mogućnosti međunarodne suradnje jedinica lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i ostalih institucija.

Povijest

U početku svog djelovanja, tada Ambasada lokalne demokracije - Sisak, kao međunarodna organizacija odgovara na trenutne potrebe teritorija u vidu humanitarne pomoći i upravljanju kriznim situacijama. Kako se mijenjaju potrebe teritorija, tako i ALD Sisak sve više radi na demokratskoj reformi i izgradnji kapaciteta da bi se osigurala što lakša demokratska tranzicija. Osim toga pomaže u primjeni europskih standarada u svim poljima života jedne zajednice. Ono što je na početku počelo kao pilot projekt, razvilo se u održivu organizaciju s mrežom lokalnih stručnjaka koja svojim programima prati potrebe zajednice i svojim rezultatima odgovara na njih.

Partneri

Agencije lokalne demokracije ne mogu postojati bez svojih lokalnih i međunarodnih partnera i njihove potpore.
Uloga vodećeg partnera:

Osigurava glavnu potporu ALD-u
Provodi financijsku i upravnu kontrolu
Veza je između ALD-a i međunarodnih partnera
Promovira ALD u ALDA-i i predstavlja njezine interese
Potiče ostale međunarodne partnere u podržavanju ALD-a

Uloga partnera:

Osiguravaju financijsku potporu ALD-u
Planiraju i sudjeluju u aktivnostima za koje imaju potrebne vještine i mogućnosti
Potiču svoje partnere na sudjelovanje u radu ALD-a
Promoviraju rad ALD-a u svojim zajednicama i potiču suradnju gradova/općina unutar partnerske mreže, tzv. twinning

Uloga grada domaćina:

Podržava rad ALD-a na lokalnoj razini kao i ostali partneri
Aktivno sudjeluje u planiranju i provedbi aktivnosti sukladno potrebama teritorija
Osigurava uvjete za rad ALD-a

Potpora Vijeća Europe

CoE_logoPolitička potpora Vijeća Europe, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe, ključni je čimbenik uspjeha programa Agencija lokalne demokracije. Potpora je izražena kroz praktičnu podršku aktivnostima ALD-a i ALDA-e u vidu stručnosti, informiranja i financijske potpore za konkretne projekte. Do 2007. godine Vijeće Europe je financiralo partnerske sastanke ALD-a što je uveliko potpomoglo širenju partnerske mreže.

 

Asocijacija Agencija lokalne demokracije

alda_logo_2

Asocijacija Agencija lokalne demokracije (ALDA) osnovana je 1999. godine u Strasbourgu (Francuska) kao mrežna organizacije Agencija lokalne demokracije. Tijekom godina izrasla je u jednu od najvažnijih europskih mreža u jačanju demokracije, ljudskih prava i održivog razvoja na lokalnom nivou.

ALDA djeluje na dva stupa:

1. Terenski rad u Jugoistočnoj Europi i Južnom Kavkazu kroz mrežu 11 Agencija lokalne demokracije - Hrvatska (3), Bosna i Hercegovina (3), Srbija (3), Crna Gora (1) i Gruzija (1)

2. Razmjena najboljih praksi i podizanje svijesti u suradnji s europskim partnerima i članovima.

ALDA broji 146 članova iz 23 europske države - lokalne i regionalne vlasti, udruženja lokalnih vlasti, udruge i pojedinci.

Sarajevo, Godišnja skupština ALDA-e 2007.

ALDA_Skup__tina_07

Karta članova i partnera

Mreža Agencija lokalne demokracije

Ukupno postoji 11 Agencija lokalne demokracije koje djeluju u slijedećim zemljama:

Hrvatska

Sisak, Osijek, Brtonigla

Bosna i Hercegovina

Prijedor, Zavidovići, Mostar

Srbija

Subotica, Centralna i Južna Srbija

Kosovo

Gnjilane

Crna Gora

Nikšić

Gruzija

Kutaisi

mini_karta_ALD_a

Vidi kartu

 

 

Ured

Radno vrijeme ureda:

ponedjeljak-petak 9:00-17:00

Paula Raužan - predsjednica

Ldesk-si@sk.t-com.hr, LDASisak@aldaintranet.org

Volonterski centar Sisak 

vcs@lda-sisak.hr  

Radno vrijeme Volonterskog centra:

ponedjeljak-petak 10:00-14:00
vcs@lda-sisak.hr

Osnovni podaci:

Registrirani kod: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za opću upravu

Registracijski broj: 03001204

Matični broj: 2031663

OIB: 34997715017

Žiro račun:

SWIFT CODE: ZABAHR2X

IBAN: HR1823600001101881246

 

PODRŽITE RAD ALD SISAK I FINANCIJSKI POMOGNITE PROVOĐENJE NAŠIH AKTIVNOSTI DONACIJOM NA NAŠ ŽIRO RAČUN!

H V A L A!