Nositelj: Udruga Kas Sisak

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, Gradsko društvo Crvenog križa Sisak, Udruga invalida rada grada Siska, Grad Sisak

Vrijeme provedbe: 14.  listopada 2020. – 14. travnja 2023.

Vrijednost: 1.082.997,65 kuna

Donator: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 85% te iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%

Svrha i cilj projekta “Godine nisu važne” je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika na području Sisačko-moslavačke županije.

Kroz 30 mjeseci provedbe projekta, umirovljenici će proći kroz cijeli niz aktivnosti kao što su:

 • Predavanja o zdravlju i prevenciji bolesti
 • Radionice o psihičkom i mentalnom zdravlju
 • Radionice o važnosti tjelovježbe
 • Tjelovježbe za starije
 • Radionice socijalne i emotivne vještine
 • Radionice o Internet bankarstvu
 • Radionice o korištenju društvenih mreža
 • Radionice za rad na računalu
 • Druženje s volonterima- razgovor, jahanje)
 • Društvene igre
 • Aranžiranje cvijeća
 • Uređenje vrta
 • Izleti

 

____________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak

Pretraži stranicu
PROJEKTI U PROVEDBI
ZAVRŠENI PROJEKTI
Povezane novosti

Volonterske aktivnosti projekta Godine nisu važne

U sklopu projekta “Godine nisu važne”, Udruga KAS Sisak (nositelj projekta) uz Agenciju lokalne demokracije Sisak, Gradsko društvo Crvenog križa Sisak, Udrugu invalida rada grada Siska i Grad Sisak, organizirala je niz radionica i predavanja u području aktivnog...