Natječaj za posao: Voditelj_ica programa

3. srpnja 2024.

Voditelj_ica programa odgovoran_a je za pripremu, organizaciju i provedbu programa ALD Sisak te usluga i proizvoda izravno vezanih uz godišnji program rada. Koordinira projektne aktivnosti, upravlja resursima, vodi timove i osigurava kvalitetnu provedbu projekata financiranih iz EU sredstava i drugih izvora. Tijesno surađuje s predsjednicom udruge u razvoju strategija, prikupljanju sredstava i zagovaračkim inicijativama te održava kontakte s ključnim dionicima i partnerima. Posao obuhvaća i samostalna putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Idealna osoba za naš tim:

 • posvećena ciljevima i vrijednostima ALD Sisak, s visokom motivacijom za rad u civilnom sektoru i doprinos promjenama u lokalnoj zajednici
 • stručno znanje i iskustvo u upravljanju projektima i programima, s naglaskom na područje demokratizacije i aktivnog građanstva
 • demonstrira izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine te uspješno surađuje s različitim dionicima i partnerima
 • samostalno vođenje i organizacija aktivnosti i ljudi u skladu s ciljevima organizacije
 • iskustvo u pisanju i upravljanju projektima, sa sposobnošću učinkovitog vođenja projekata od početka do kraja
 • brzo uči i usvaja nova znanja i vještine te se želi kontinuirano profesionalno usavršavati
 • spremna na rad u multidisciplinarnim i multikulturnim timovima
 • fleksibilna, samostalna, analitična i odgovorna
 • sposobna raditi u stresnim situacijama i poštivati rokove
 • visoko razvijena razina empatije prema korisnicima
 • spremna za putovanja u skladu s potrebama posla.

Mjesto rada: Sisak (mogućnost povremenog rada na daljinu)

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Naknada za prijevoz: u visini mjesečne karte javnog prijevoza

Natječaj vrijedi do: 19.7.2024.

Razina obrazovanja: VSS (magistar_magistra struke), poželjno društveno-humanistički smjer (iznimno niža razina obrazovanja ukoliko osoba posjeduje višegodišnje radno iskustvo na sličnim poslovima)

Radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

Očekivani početak rada: 1.8.2024. ili po dogovoru

Broj radnih mjesta: 1

Opis posla:

 • priprema, organizacija i provedba programa ALD Sisak te usluga i proizvoda izravno vezanih uz program,
 • priprema, organizaciju i izvođenje programa sukladno potrebama ciljanih skupina, standardima kvalitete te strateškim i drugim planovima ALD Sisak,
 • sudjelovanje u razvoju i provedbi usluga ALD Sisak te ostalih načina namicanja sredstava za rad ALD Sisak,
 • sudjelovanje u planiranju organizacijskog razvoja i strategijama dugoročnog rasta i razvoja ALD Sisak,
 • izrada, prijava i provedba projekata za financiranje iz javnih i privatnih izvora financiranja,
 • koordinacija programskog osoblja, partnera, stručnih suradnika, praktikanata i po potrebi volontera,
 • osiguravanje nesmetanog rada programa (materijalni i nematerijalni resursi), uključujući i nadzor nad potrošnjom programskih sredstava,
 • koordinacija pripreme i provedbe istraživačkih i ostalih sličnih aktivnosti iz područja rada ALD Sisak,
 • koordinacija pripreme, prikupljanja i organizacije dokumentacije i arhiviranja programskih, komunikacijskih i drugih povezanih materijala,
 • aktivno vođenje i održavanje kontakata s ciljanim skupinama, ključnim dionicima, suradnicima i volonterima,
 • aktivno uključenje u zagovaračke aktivnosti i aktivnosti razvijanja politika iz područja rada ALD Sisak,
 • promocija programa i istupi u medijima,
 • podrška predsjednici u prikupljanju sredstava i predstavljanju ALD Sisak u javnosti,
 • osmišljavanje i provođenje edukacija iz područja rada ALD Sisak,
 • koordinacija pripreme i izrade edukacijskih materijala iz područja rada ALD Sisak (priručnici, publikacije, glasila i slično),
 • sudjelovanje u edukacijama i ostalim aktivnostima važnima za rad ALD Sisak,
 • priprema redovnih i izvanrednih izvještaja vezanih uz skupinu poslova programa (projektni, programski i strateški izvještaji),
 • samostalni odlasci na službena putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu.
 • obavlja i druge poslove koje povjeri Predsjednica ili su u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Uvjeti zaposlenja:

 • VSS (magistar_magistra struke), poželjno društveno-humanistički smjer (iznimno niža razina obrazovanja ukoliko osoba posjeduje višegodišnje radno iskustvo na sličnim poslovima)
 • najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva
 • iskustvo u upravljanju programom i rukovođenju timova
 • iskustvo u pisanju i provođenju projekata
 • iskustvo u osmišljavanju i provođenju edukacija
 • napredno poznavanje rada u MS Office paketu
 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač_ica)
 • dozvola za rad u Republici Hrvatskoj (u slučaju stranih državljana)

Prednost:

 • iskustvo rada na sličnim poslovima u organizacijama civilnog društva
 • poznavanje zajednice i sposobnost identifikacije lokalnih potreba i mogućnosti
 • odlično poznavanje načela lokalne demokracije, aktivnog građanstva, jednakosti, ljudskih prava i obrazovanja mladih
 • iskustvo rada s ranjivim skupinama ili na projektima iz područja lokalne demokracije i ljudskih prava
 • odlično poznavanje inkluzivnih i participativnih metoda rada s ciljanim skupinama.

Nudimo:

 • puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 • ugovor o radu na određeno vrijeme s mogućosti produljenja
 • mogućnost razvoja i provedbe inovativnih projekata u području demokratizacije, aktivnog građanstva i razvoja zajednice
 • mogućnost dodatnog osobnog i profesionalnog usavršavanja
 • mogućnost putovanja i umrežavanja
 • raznovrstan posao i mogućnost upoznavanja brojnih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva
 • rad u dinamičnom i poticajnom timu u kojem se cijeni profesionalnost, inovativnost, međusobna povezanost i suradnja
 • rad na aktivnostima koje imaju utjecaj na zajednicu
 • mjesečnu plaću s prijevozom i toplim obrokom u neto iznosu između 1.200 i 1.400,00 EUR, ovisno o iskustvu i kvalifikacijama.

Način i rok za prijavu:

Rok za prijavu je 19. srpnja 2024. godine do 23:59 sati.

Prijave se šalju isključivo e-mailom na posao@Lda-sisak.hr s naznakom „Posao – Voditelj_ica  programa“

U prijavi obavezno priložite:

 1. Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u kojem se navodi dosadašnje obrazovanje, radno i volontersko iskustvo, osnovne vještine i sposobnosti i druge informacije, a koje su relevantne za tekst natječaja.
 2. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (od 250 do 500 riječi) kojim ćete obrazložiti svoju motivaciju za ovaj posao.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo uvažiti.

Kandidati_kandidatkinje izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Kandidati_kandidatkinje koji nisu pozvani na razgovor bit će o tome obaviješteni e-mail porukom.

Čekamo vaše prijave!

Prijavom na natječaj prijavitelji_ice su suglasni da ALD Sisak kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave

Natječaj za posao: Voditelj_ica financija i administracije

Voditelj_ica financija i administracije upravlja financijama i administracijom u ALD Sisak. Savjetuje predsjednicu prilikom donošenja financijskih odluka, vodi financijsko planiranje i izvještavanje koje osim izvještavanja zakonskih obveza uključuje izvještaje prema...

Natječaj za posao: Programski asistent_ica

Programski asistent_ica obavlja poslove podrške u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, osigurava da se aktivnosti provode u skladu s ciljevima i potrebama korisnika, komunicira s različitom profilom suradnika i partnera te vodi brigu o projektnoj...