OVDJE IDE TEKST.

IZNAD IDU LOGOTIPI, klikom na edit, otvarate box sa slikom, kliknite na sliku i otvara vam se modul sa medijima gdje možete iz foldera učitati drugu sliku ili uploadati novu.

ISPOD JE GALERIJA, klikom na edit ulazite u galeriju, pomoću ”+” dodajete nove slike.

U sklopu projekta „(O)drži moj korak!“ čiji nositelj je Agencija lokalne demokracije Sisak u Gimnaziji Sisak od 21. do 22. rujna 2019. održan je trening za trenere na temu praktičnog rada s mladima s naglaskom na ciljevima održivog razvoja u lokalnoj zajednici.

„Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.“
——————-
„Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak i ne odražavaju stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“

Dodaj dokument