Održana je regionalna edukacija “Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Sisačko-moslavačkoj županiji”

16. lipnja 2023.

U Sisku smo u suradnji s CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija održali regionalnu edukaciju “Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Sisačko-moslavačkoj županiji“ koja se provodila u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj”. Kroz regionalnu edukaciju sudionicima su predstavljeni dosadašnji ishodi projekta, istaknut je značaj Europskog stupa socijalnih prava (ESSP), te su analizirane specifične prepreke na koje nailazi provedba ESSP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Redoviti profesor socijalne politike na zagrebačkom Pravnom fakultetu Gojko Bežovan, održao je izlaganje o provedbi ESSP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji. Posebno se osvrnuo na postojeće indikatore koji se odnose na jednake mogućnosti, pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te socijalnu zaštitu i uključenost unutar županije. Naime, jedan od primarnih izazova u praćenju ESSP-a leži u nedostatku podataka na razini županije. Na primjer, ključni statistički podaci o udjelu onih koji rano napuštaju školu, stopi NEET skupine među mladima, i slično, nisu dostupni. Tu su još i neki zabrinjavajući statistički podaci poput toga da Sisačko-moslavačka županija ima najveći pad BDP-a i stanovnika od svih županija u Hrvatskoj, ima najnepovoljniju starosnu strukturu i najveći udio blokiranih u radno sposobnom stanovništvu u Hrvatskoj.

Implementacija Europskog stupa socijalnih prava u Sisačko-moslavačkoj županiji ima iznimnu važnost i nužnost. Edukacija je imala za cilj potaknuti raspravu o ovoj važnoj temi, s ciljem poboljšanja statističkog praćenja stanja u županiji i proaktivnog donošenja preventivnih mjera. Podizanjem svijesti i poticanjem angažmana, organizatori su nastojali učinkovito odgovoriti na izazove s kojima se suočava stanovništvo županije.

Projekt Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj podržan je s 89.258,86 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Cilj projekta je osnažiti zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva i drugih dionika za praćenje i implementaciju Europskog stupa socijalnih prava na nacionalnoj i lokalnim razinama, a organizacije civilnog društva u Hrvatskoj imaju važnu ulogu u promicanju i zaštiti demokracije i ljudskih prava.

—-

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu isključiva je odgovornost ALD Sisak i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave