Poziv na edukaciju “Analiza politika i vještine zagovaranja”

8. ožujka 2024.

Pozivamo organizacije civilnog društva i javne institucije s područja Sisačko-moslavačke županije koje se bave ljudskim pravima, integracijom i uključivosti da se prijave na edukaciju pod nazivom „Analiza politika i vještine zagovaranja“ koja se provodi u sklopu projekta Živi jednakost, slavi raznolikost! kojeg provode Agencija lokalne demokracije Sisak i CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske.

Edukacija će se održati 18. ožujka 2024. s početkom u 11:00 sati u prostoru Agencije lokalne demokracije Sisak (adresa: Mihanovićeva obala 1, Sisak)

Cilj edukacije je da sudionici nauče analizirati integracijske politike (s fokusom na stanje na lokalnoj razini) te da se upoznaju s potrebnim vještinama kako bi relevantne analizirane podatke mogli preoblikovati u zagovaračke akcije. Pri tome će naglasak biti na digitalnim alatima za provođenje online zagovaračke kampanje koju ćemo provesti s ciljem veće vidljivosti i prepoznatljivosti rada organizacija civilnog društva u zajednici.

Sudjelovanje u programu je besplatno. Organizator pokriva troškove osvježenja i prehrane tijekom edukacijskih aktivnosti, radni materijal, stručnjake_stručnjakinje kao i trošak online kampanje. Troškove putovanja na aktivnosti koje se održavaju u Sisku nismo u mogućnosti pokriti.

Kako se prijaviti na sudjelovanje?

Potrebno je ispuniti online prijavnicu koja se nalazi na poveznici OVDJE. Ukoliko se iz iste organizacije prijavljuje više osoba, za svaku osobu je potrebno poslati zasebnu prijavnicu. Rok za slanje prijavnice je najkasnije do 14. ožujka 2024. do 14:00 sati. Broj sudionika je ograničen, pa potičemo rane prijave.

Nakon zaprimljenih prijava, sudionici će zaprimiti e-mail s potvrdom prihvaćanje njihove prijave.

PLAN RADA EDUKACIJE

10:45 Registracija sudionika
11:00

Pregled integracijskih europskih, nacionalnih i lokalnih dokumenata bitnih za zagovaranje europskih vrijednosti

– Kristijan Kovačić, CROSOL

12:00 Pauza za kavu
12:30

Analiza politika i javno zagovaranje s naglaskom na digitalne alate

Kristijan Kovačić, CROSOL

14:00 Ručak

Veselimo se vašim prijavama!

—————————————–

Projekt udruge Agencija lokalne demokracije Sisak naziva „Živi jednakost, slavi raznolikost!“ financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values. Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave