Poziv na sudjelovanje na edukaciji za organizacije civilnog društva

20. rujna 2022.

Agencija lokalne demokracije Sisak poziva Vas na edukaciju „Uključivanje (aktivizam) građana u rad OCD-a“ namijenjenu organizacijama civilnog društva s područja Zagrebačke,  Sisačko-moslavačke i Zadarske županije koje žele ojačati svoje kompetencije za planiranje i uključivanje građana kao dugoročnih aktivista svojih organizacija.

Edukacija se odvija u ukupnom trajanju od 2 radna dana, 26. i 27. rujna 2022. Predviđeno vrijeme trajanja svakog radnog dana edukacije je 10:00-16:00 sati.

Održava se u Holandskoj kući, adresa: Sisak, Rimska ulica 10, dvorišni prostor.

Tijekom edukacije obraditi će se sljedeće tematske cjeline:

  • Građanski aktivizam u lokalnoj zajednici
  • Analiza organizacije i potreba za uključivanjem građana
  • Uključivanje građana u rad organizacije
  • Zadržavanje aktivista u organizaciji
  • Izrada plana održivog uključivanja građana u rad organizacije

Uvjet za sudjelovanje je prisustvo na oba dana edukacije. Sudionici koji su sudjelovali na oba dana edukacije, dobiti će Potvrdu o sudjelovanju.

Sudjelovanje na edukaciji se ne naplaćuje jer su troškovi pokriveni iz projekta. Organizator osigurava prostor, materijale za rad, osvježenje i lagani ručak te stručnjake. Nismo u mogućnosti pokriti putne troškove, troškove smještaja i/ili dnevnica.

Broj sudionika je ograničen. Iako se sudjelovanje na edukaciji ne naplaćuje, molimo Vas da se prijavite samo ukoliko ste sigurni da ćete sudjelovati kako ne bi zauzeli mjesto nekome drugome.

Edukaciju provode stručnjakinje iz Agencije lokalne demokracije Sisak koje imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju inicijativa, obrazovanju o aktivnom građanstvu, menadžmentu volontera, provođenju edukacija o menadžmenta volontera kao i organizaciji volonterskih aktivnosti te bogato iskustvo u provedbi projekata izgradnje kapaciteta OCD-a i razvoja programa Volonterski centar Sisak. Volonterski centar Sisak ima nacionalnu oznaku kvalitete za lokalne volonterske centre.

Tijekom edukacije koristiti će se metode neformalnog učenja i digitalni alati s visokim stupnjem sudjelovanja sudionika.

Za sudjelovanje na izobrazbi obavezna je prijava putem internetske poveznice OVDJE do 22. rujna 2022. godine do 13:00 sati.

Broj sudionika je ograničen te će prilikom odabira voditi računa o vremenu prijave (prednost onima koji se prvi prijave), heterogenosti organizacija te motivaciji za sudjelovanje.

Odabrane sudionike obavijestiti ćemo 23. rujna 2022.  putem e-maila navedenog u prijavnici.

Ovaj Poziv slobodno proslijedite svima za koje mislite da bi bili zainteresirani.

Za sva dodatna pitanja, obratite nam se na e-mail Ldesk-si@sk.t-com.hr ili broj mobitela 099/230-92-61.  

Veselimo se zajedničkom radu!

————–

Izobrazba se održava u sklopu projekata:

U(Z)DRUGE kojeg provodi Centar za poduku i savjetovanje Lumos u partnerstvu s udrugom PET PLUS, Agencijom lokalne demokracije Sisak i Udrugom Nada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave