Poziv na uključenje u edukacijsko-zagovarački program “Živi jednakost, slavi raznolikost!”

9. veljače 2024.

Promiče li vaša organizacija ljudska prava? Želite li osnažiti svoje kapacitete u zagovaranju istih? Želite li se povezati sa sličnim organizacijama na području Sisačko-moslavačke županije? Ako je odgovor pozitivan, ovaj poziv upućen je upravo vama!

Pozivamo sve motivirane organizacije na području Sisačko-moslavačke županije da se pridruže našim nadolazećim aktivnostima u sklopu projekta Živi jednakost, slavi raznolikost! kojeg provode Agencija lokalne demokracije Sisak i CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske.
Projekt ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva i javne institucije u razumijevanju europskih vrijednosti, integracije migranata i izgradnje mira, te u zagovaranju istih.
Zajedničkim zagovaranjem želimo utjecati na stvaranje uključivijeg društva u našoj županiji i izraditi dokument inicijative za proglašenje Dana raznolikost grada Siska.

U kojim aktivnostima ćete sudjelovati?

  • Edukacija o europskim vrijednostima, integraciji migranata i izgradnji mira kroz prizmu europskih, nacionalnih i lokalnih dokumenata. Vrijeme: 16.2.2024., Sisak
  • Radni sastanak s Uredom Pučke pravobraniteljice o stanju ljudskih prava u području integracije i načinima prijave kršenja prava. Vrijeme: prva polovica ožujka 2024.; okvirni plan je 8.3.2024., Sisak
  • Edukacija o analizi politika i vještinama zagovaranja. Vrijeme: 12.4.2024., Sisak
  • Online kampanja na društvenim mrežama s ciljem predstavljanja udruga i njihovog rada. Vrijeme: veljača 2024. (snimanje kratkih videa), ožujak-kolovoz 2024. (promocija snimljenih videa), online
  • Zagovaračka kampanja s prijedlogom za gradsko vijeće o proglašenju Dana raznolikosti Grada Siska. Vrijeme: 3 susreta u Sisku; lipanj 2024. – veljača 2025.

Zašto sudjelovati?

  • Jačanje kapaciteta – unaprijediti ćete svoje kapacitete kroz specijalizirane edukacije koje će vas opremiti znanjima i vještinama potrebnima za učinkovito zagovaranje. Na kraju edukacija zaprimiti će potvrdu o sudjelovanju.
  • Umrežavanje – povezati ćete se s raznolikom grupom organizacija iz Sisačko-moslavačke županije, uspostaviti ćete suradnju s njima i podijeliti svoja znanja i iskustva. Upoznati ćete i članice sisačke Koordinacije za integraciju.
  • Povećana vidljivost vašeg rada – kroz online i zagovaračku kampanju pod našim mentorstvom steći ćete veću vidljivost i prepoznatljivost unutar zajednice.
  • Utjecaj na društvene promjene – svojim sudjelovanjem u zagovaračkim aktivnostima doprinijet ćete pozitivnim promjenama u zajednici, kako na organizacijskoj tako i na društvenoj razini.

Uvjeti sudjelovanja:

Aktivnosti su međusobno povezane i čine cjelinu, pa nam je stoga važno da u programu sudjeluju predstavnici istih organizacija kako bi postigli očekivani utjecaj na rad organizacija, kao i što kvalitetniji zagovarački dokument.
Sudjelovanje u programu je besplatno. Organizator pokriva troškove osvježenja i prehrane tijekom edukacijskih aktivnosti, radni materijal, stručnjake_stručnjakinje kao i trošak online kampanje. Troškove putovanja na aktivnosti koje se održavaju u Sisku nismo u mogućnosti pokriti.

Kako se prijaviti na sudjelovanje?

Potrebno je ispuniti online prijavnicu koja se nalazi na poveznici OVDJE, a koja je ujedno i prijavnica na prvu edukaciju. Ukoliko se iz iste organizacije prijavljuje više osoba, za svaku osobu je potrebno poslati zasebnu prijavnicu. Rok za slanje prijavnice je najkasnije do 14. veljače 2024. do 14:00 sati. Broj sudionika je ograničen, pa potičemo rane prijave.
Nakon zaprimljenih prijava, sudionici će zaprimiti e-mail s potvrdom prihvaćanje njihove prijave.

  • Za sve informacije kontaktirajte Mirnu Makovac na e-mail: edukacija@lda-sisak.hr

O prvoj edukaciji

Prva edukacija „Europske vrijednost, integracija migranata i izgradnja mira kroz prizmu europskih, nacionalnih i lokalnih dokumenata“ održava se 16. veljače 2024. u prostoru Agencije lokalne demokracije Sisak (adresa: Mihanovićeva obala 1, Sisak).

Sudionici će steći znanje o europskim vrijednostima, kao i vještine kako ih prepoznati i implementirati u svoj rad. Također, edukacija će poslužiti kao platforma za umrežavanje i upoznavanje sudionika nudeći time priliku za suradnju i međusobno učenje.

PLAN RADA EDUKACIJE

9:30

Registracija sudionika

10:00

Uvod u temu i upoznavanje

– Paula Raužan, Agencija lokalne demokracije Sisak

– Kristijan Kovačić, CROSOL

10:30

Predstavljanje Koordinacije za integraciju Zagreb

Pitanja i odgovori

– Lucija Mulalić, Centar za mirovne studije

11:30

Pauza za kavu

11:45

Radionica: Europske vrijednosti i vrijednosno orijentirana komunikacija- – Kristijan Kovačić, CROSOL

13:15

Pauza za kavu

13:30

Radionica: Kako snimiti i formatirati video poruke o radu organizacije razumljive za šire građanstvo?

Antonija Šarić, CROSOL

14:15

Ručak

—————————-

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave