Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj (2012-2013)

Nositelji projekta:

Agencija lokalne demokracije Sisak (za Hrvatsku)

Omladinski komunikativni centar, Banja Luka (za BIH)

Donator: Financirano sredstvima Europske unije kroz IPA Prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina i dijelom sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Partneri: LAG Vallis Colapis, Suncokret – centar za razvoj zajednice, Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši, Udruženje Most

Suradnici: Grad Ozalj, Općina Gvozd, Opština Laktaši, Opština Gradiška

Vrijednost projekta: 103.834,36 €, od čega EU financira 89.259,20 €, a Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 4.929,92 €

Trajanje projekta: 12 mjeseci (11. prosinac 2012. – 10. prosinac 2013.)

 

Projekt “Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj” doprinosi unapređenju dostupnosti servisa u lokalnim zajednicama u pograničnom području kroz uspostavljanje četiri volonterska centra: dva u Hrvatskoj (Ozalj i Vrginmost) te dva u Bosni i Hercegovini (Gradiška i Laktaši).

U cilju uspostavljanja učinkovitije suradnje u pograničnom području projektom će se uspostaviti prekogranična mreža za aktivno građanstvo koje će se sastojati od 9 nevladinih organizacija koje u svom sastavu imaju lokalne volonterske centre.

Zagovaranjem volontiranja kao aktivnosti od interesa za zajednicu koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena događanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg društva, članice mreže će na taj način doprinjeti  djelotvornijem uspostavljanju prekograničnog umrežavanja između lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i socijalnih partnera te samim time potaknuti njihovu učinkovitiju saradnju kao polazne točke razvoja ovog područja.

Tijekom projekta organizirati će se dva prekogranična volonterska kampa, jedan u Bosni i Hercegovini i drugi u Hrvatskoj, koji će okupiti 60 volontera kako bi razgovarali o aktualnim društvenim pitanjima u pograničnim područjima i inicirali aktivnosti koje će doprinjeti promjenama u njihovim zajednicama.

 ________________________________________________________

Projekt je dio IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013. Cilj programa je poduprijeti osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo gospodarstvo/ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija programskog područja. Program će također doprinjeti izgradnji sposobnosti lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija radi upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim prekograničnim programima u okviru cilja 3 strukturnih fondova EU.

__________________________________________________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

European Aid Development and Cooperation

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

IPA Prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 

 __________________________________________________________

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Tiskovna konferencija projekta u Sisku

Uspješno završena izobrazba o volonterskom menadžmentu i uspostavljanju lokalnih volonterskih centara

Javno predstavljen projekt o volontiranju u Vrginmostu, Ozlju, Laktašima i Gradišci

Otvoreni lokalni volonterski centri u Vrginmostu, Ozlju, Laktašima i Gradišci

Završen prekogranično volonterski kamp u banjalučkom Dječjem domu

Lokalni volonterski centri uspješni u svojim zajednicama