Putujuća knjiga bijelog lopoča (2021. – 2023.)

Nositelj: Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik

Partneri: Udruga PET PLUS, Općina Lekenik, Agencija lokalne demokracije Sisak

Vrijeme provedbe: rujan 2021. – rujan 2023.

Vrijednost: 3.880.517,78 kn

Donator: Program sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 3.298.440,11 kn te Ministarstvo kulture i medija 582.077,67 kn.

Opći cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Specifični ciljevi projekta: Povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina.

Podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti za razvoj pojedinca i društva.

Opis projekta: Očuvanje jezika, kulture i pisane riječi misija je svake Narodne knjižnice i čitaonice. Dostupnošću knjige u mjestima Općine Lekenik gdje je stanovništvo neravnomjerno naseljeno te time dodatno socijalno isključeno, uspostavljanje pokretne knjižnice nabavkom bibliokombija odgovorit će se na potrebe i zahtjeve korisnika ciljanih skupina. Projektom ćemo omogućiti korisnicima/ama sudjelovanje u 18 participativnih kulturno umjetničkih i edukativnih aktivnosti (ukupno 215 radionica) kojima će se smanjiti njihova socijalna isključenost, poboljšati i razviti čitalačke kompetencije, osvijestiti važnost čitanja, potaknuti najmlađe članove društva na samostalno čitanje te pobuditi interes za književnim djelima, a nezaposlene korisnike na cjeloživotno učenje.

Rezultati projekta:

  • Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.
  • Nabavljeno vozilo i  uspostavljena pokretna knjižnica
  • Provedeno 18 participativnih aktivnosti (215 radionica) kojima će se potaknuti korisnike na čitanje i učiniti knjigu pristupačnijim i zanimljivim izborom.
  • Razvijene  čitalačke kompetencije i smanjena socijalnu isključenost korisnika.
  • Potaknuti korisnici na jačanje individualnih sposobnosti i razvoj interesa, znanja i vještina multidisciplinarnim pristupom (edukacija, kulturno umjetničke aktivnosti i informiranje)
  • Provedena kampanja podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju

Pogledajte otvorene volonterske pozicije projekta:

Pomoćnik/ca u provedbi javnih manifestacija EU projekta OVDJE

Čitatelj/ica priča djeci i starijim osobama OVDJE

Čuvar/ica tradicijske baštine- prikupljanje starih izraza i priča lekeničkog kraja OVDJE

Pomoćnik/ca u administrativno-komunikacijskim poslovima EU projekta OVDJE

———–

Program sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo kulture i medija. Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije i Ministarstva kulture i medija.

Pretraži stranicu
PROJEKTI U PROVEDBI
ZAVRŠENI PROJEKTI
Povezane novosti