sastanak

Tematski sastanak: Socijalna skrb

9. rujna 2010.

U prostorijama udruge IKS je 7. rujna održan tematski sastanak pod nazivom “Inovativni oblici pružanja socijalne skrbi na Banovini”. Cilj sastanka je definiranje problema i poticanje lokalnih partnerstva koja će dovesti do bolje kvalitete socijalnih usluga u području od posebne državne skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sastanak je organizirala Tamara Jovičić begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, voditeljica ženske akcijske grupe u Petrinji u sklopu projekta “Jačanje lokalne demokracije”. Spomenuti projekt provode udruge IKS i ALD, a financiran je sredstvima Europske unije kroz Europski program za demokraciju i ljudska prava (EIDHR). Na sastanku su sudjelovali predstavnici centara za socijalnu skrb iz Siska, Petrinje i Gline, te predstavnici udruga koje izravno pružaju socijalne usluge pojedincima ili osjetljivim skupinama.

Stjepan Klarić, ravnatelj Centra za socijalnu skrb (SZSS) Glina je opisao probleme s kojima se svakodnevno susreće u provođenju socijalnih usluga, posebno kada je riječ o velikoj populaciji osoba starije životne dobi u udaljenim selima. Centar u Glini pokriva čak 968 tisuća metara kvadratnih prostora. Radi siromaštva, slabog zdravlja i loše prometne povezanosti brojni stanovnici ruralnih područja se osjećaju napušteni i socijalno izolirani. Gospodin Klarić je uočio i mali broj udruga s kojima centar može surađivati. Na žalost, u Glini jedino Crveni križ obilazi te ljude. Potreba je puno, a novaca i ljudi na terenu malo. Klarić je pozvao udruge na suradnju i ponudio im podršku i sve resurse koje im centri u Glini, Topuskom i Gvozdu mogu dati.

Ravnateljica CZSS u Petrinji Marija Čihor Abramović je govorila o novom zakonu i naputku za razvijanje suradnje sa OCD u pružanju socijalnih usluga. Također je pokazala dobru volju za kvalitetnijom suradnjom s udrugama koje pružaju socijalne usluge. Petrinjski centar već sada dobro surađuje s udrugom za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama “Star”. Ivan Kirinčić, ravnatelj CZSS u Sisku je govorio o potrebi pomoći roditeljima u odgoju djece. Na žalost, brojne su obitelji koji ne mogu ili ne znaju odgajati djecu. CZSS u Sisku ima podružnice u Gvozdu i Sunji.

Predstavnici udruga su govorili o programima koje provode, te problemima na koje nailaze. Udruga osoba s invaliditetom SMŽ pruža kvalitetne usluge u Maloj kući, ali teško pronalaze redovite izvore prihoda. Udruga “Star” i “Novi svijet” nude brojne usluge osobama starije životne dobi. Gradska društva Crvenog križa iz Gline i Gvozda također obilaze stare i nemoćne, ali kako kažu, potreba je puno, radi čega ne mogu pokucati na sva vrata. Udruge su kao jedan od problema navele činjenicu da od CZSS ne mogu dobiti informacije o potencijalnim korisnicama usluga, radi čega nisu u mogućnosti dođi do onih kojima je pomoć najpotrebnija.Predstavnici CZSS su objasnili da radi Zakona o tajnosti podataka ne mogu davati te informacije, ali mogu kontaktirati svoje korisnike i pitati ih da li su voljni koristiti konkretne aktivnosti udruga.

Palma Miličević begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting je ispred programa “E-misija” (program jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva središnje Hrvatske) govorila o decentralizaciji i deinstitucionalizaciji socijalnih usluga koji su bitan dio Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM) koji je Republika Hrvatska potpisala s Europskom unijom. U izradi dokumenta sudjelovali su predstavnici državnih tijela, akademske zajednice, civilnog sektora, ustanova socijalne skrbi, socijalni partneri, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave. U tom su memorandumu identificirani glavni izazovi i prioriteti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Dokument je služio kao okvir za proces programiranja predpristupne pomoći u okviru programa IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). U njemu su navedeni i prioriteti o kojima se govorilo na sastanku u Petrinji, kao što su širenje alternativnih oblika pružanja socijalnih usluga, provođenje decentralizacije socijalnih usluga s naglaskom na područja od posebne državne skrbi, te poticanje suradnje javnog i civilnog sektora u pružanju usluga. Na kraju sastanka su svi sudionici pokazali volju za partnerskim sudjelovanjem u projektu koji će doprinijeti razvoju zajednice i pružanju inovativnih socijalnih usluga. Riječ je o IPA programu – natječaju za dodjelu sredstava bespovratne pomoći za projekte koji imaju za cilj doprinijeti jačanju uloge organizacija civilnog društva kao važnih dionika na lokalnoj razini u području pružanja socijalnih usluga kroz provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi u Republici Hrvatskoj.

.

PRETRAŽI STRANICU

Arhiva

REGISTRIRAJ SE I PRIMAJ NOVOSTI