Financirano sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj: Agencija lokalne demokracije Sisak

Partneri: Grad Sisak, Osnovna škola “Braća Ribar Sisak”, Osnovna škola “Budaševo-Topolovac-Gušće” Sisak

Vrijeme provedbe: 1. kolovoz 2018.- 31. srpanj 2019.

Vrijednost: 100.000,00 kn

Svrha projekta je doprinijeti povećanju broja građana, osobito mladih, uključenih u različite vrste volonterskih programa na području Siska koji doprinose razvoju lokalne zajednice i njihovom osobnom razvoju kroz jačanje resursa potencijalnih i postojećih organizatora volontiranja te promoviranje pozitivnog utjecaja volontiranja.

Projektom će se povećati broj organizatora volontiranja koji koriste usluge Volonterskog centra Sisak i koji razvijaju volonterske programe, broj građana informiranih i upućenih na volontiranje te broj mladih uključenih u volonterske aktivnosti.

Rezultati će se postići kroz sljedeće grupe aktivnosti: 1. Razvoj i jačanje kapaciteta postojećih i potencijalnih organizatora volontiranja u Sisku za razvoj novih volonterskih programa te povećanje prilike za uključivanje što većeg broja građana u volontiranje kroz edukaciju, umrežavanje i razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, 2. Doprinos promoviranju pozitivnog utjecaja volontiranja na osobni razvoj građana kroz upoznavanje volontera, organizatora volontiranja i poslodavaca s područja Siska s Potvrdom o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i 3. Doprinos promociji volontiranja među građanima Siska te dugoročnom uključivanju djece i mladih u volontiranje kroz razvoj školskog volontiranja kao novog oblika volontiranja u Sisku.

 

Aktivnosti se provode u sinergiji s radom Volonterskog centra Sisak.

__________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak i ne može se smatrati službenim stavom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

__________