Nositelj projekta: Udruga Carpe Diem

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, LAG Vallis Colapis, Slobodna škola- društvo za promicanje demokratskog obrazovanja, Osnovna škola Grabrik, Gimnazija Karlovac

Vrijeme provedbe: 1. lipanj 2017.- 31. svibanj 2019.

Ukupna vrijednost: 948.086,07 HRK

Ciljne skupine: 4 organizacije civilnoga društva (3 s područja Karlovačke županije i 1 s područja Sisačko-moslavačke županije), 9 odgojno-obrazovnih institucija (6 s područja Karlovačke županije i 3 s područja Sisačko-moslavačke županije) te 80 učenika volontera s područja obje županije.

Donator: Europski socijalni fond (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2)

Opći cilj projekta: Doprinijeti povećanju društvenog i gospodarskog rasta te demokratskog razvoja u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u području volontiranja

Specifični cilj projekta: Uključiti kvalitetne volonterske programe u školski kurikulum i potaknuti razvoj odgoja i obrazovanja za volontiranje na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.

Kratki opis projekta:

U okviru ovog projekta predstavnici 4 organizacije civilnoga društva bit će educirani za osmišljavanje i provedbu programa školskog volontiranja, a zatim će educirati predstavnike 9 škola o osmišljavanju i provedbi tih programa. Nakon završene edukacije o osmišljavanju i provedbi volonterskih programa, nastavnici će pod mentorstvom predstavnika organizacija civilnoga društva izraditi volonterske programe koji će biti uvršteni u školske kurikulume. Uz to, u svakoj od 9 škola bit će osnovan klub volontera te će biti izrađen priručnik o školskom volontiranju i razvijen sustav nagrađivanja volontera.

Tijekom provedbe projekta i u Karlovačkoj i u Sisačko-moslavačkoj županiji bit će obilježen Međunarodni dan volontera, organiziran Festival volonterstva te volonterske akcije u okviru manifestacije Hrvatska volontira.

Za više informacija:

Carpe Diem – Antonija Vučić antonija@carpediem.hr

ALD Sisak – Paula Raužan Ldesk-si@sk.t-com.hr

Barbara Ozimec skolsko.volontiranje@lda-sisak.hr

____________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak

____________________