izvjestaj

Europska komisija protiv rasizma objavila je novo izvješće o Hrvatskoj

25. rujna 2012.

Europska komisija protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) danas je objavila svoje četvrto izvješće o Hrvatskoj. G. Jenö Kaltenbach, predsjednik ECRI-a, rekao je da usprkos pozitivnom razvoju događaja postoje pitanja koja su razlog za zabrinutost, kao što je utjecaj koji na međuetničke odnose ima podzastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi i na sudovima, osobito nizak broj Srba u policiji na lokalnoj razini, te činjenica da mnogi Romi još uvijek nemaju isprave o osobnom identitetu ili državljanstvu.

Od prethodnog ECRI-eva izvješća u novom je Kaznenom zakonu definiran zločin iz mržnje, a mržnja kao motiv može biti otegotna okolnost u određivanju kazne. Zakon o zabrani diskriminacije iz 2008. godine određuje Pučkog pravobranitelja kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije. Uloženi su značajni resursi u rješavanje nejednakosti s kojima su suočeni Romi. Svoj su romskoj djeci sada na raspolaganju mogućnosti predškolskog odgoja. Poduzimaju se mjere za prestanak postojanja odvojenih razreda samo za Rome.

Međutim, stopa romskih učenika koji odustaju od školovanja je još uvijek visoka. Integracija predstavlja problem za izbjeglice. Nastava jezika osigurana je samo u dva za to ovlaštena centra. Pristup zaposlenju i stambenom zbrinjavanju je težak. Neki od nedostataka brige za maloljetne migrante bez pratnje su nepostojanje odgovarajućeg liječničkog pregleda, testiranja procjene dobi, evidentiranja i praćenja.

ECRI je u svojem izvješću dao jedan broj preporuka vlastima, od kojih slijedeće tri traže prvenstvo u provedbi, a ECRI će se njima ponovno baviti za dvije godine:

  • Treba osigurati odgovarajuću izobrazbu za suce i policiju o primjeni odredbi novog Kaznenog zakona o suzbijanju rasizma i rasne diskriminacije kao i o Zakonu o zabrani diskriminacije.
  • Treba poboljšati Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći tako da ranjivim skupinama ne bude zanijekan pristup pravdi.
  • Treba usvojiti sveobuhvatnu strategiju za sve migrante, tražitelje azila i izbjeglice, pri čemu treba obratiti osobitu pozornost na maloljetnike bez pratnje.

Izvješće, uključujući i očitovanje Vlade, dostupno je ovdje. Pripremljeno je nakon posjete za kontakt ECRI-a Hrvatskoj u studenom 2011. [Priopćenje za tisak]

ECRI je tijelo za ljudska prava Vijeća Europe, sastavljeno od neovisnih stručnjaka, koje prati probleme rasizma, diskriminacije s osnove etničkog porijekla, boje kože, državljanstva, vjere ili jezika (rasna diskriminacija), kao i ksenofobiju, antisemitizm i nesnošljivost, priprema izvješća i daje preporuke državama članicama.

Za više informacija od ECRI-u: www.coe.int/ecri

Kontakt za tisak: Stefano Valenti, Tel:  +33 (0)3 90 21 43 28 , stefano.valenti@coe.int

– preuzeto sa stranica Vijeća Europe www.coe.int

PRETRAŽI STRANICU

Arhiva

REGISTRIRAJ SE I PRIMAJ NOVOSTI