Vaš partner u izgradnji demokracije

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE SISAK

Agencija lokalne demokracije Sisak (ALD Sisak) je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 1996. godine kao pilot projekt Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe kao potpora razvoju lokalnih demokratskih procesa, promoviranju ljudskih prava, aktivnog građanstva i međunarodne suradnje. Koristimo specifičnu metodologiju multilateralne decentralizirane suradnje u partnerstvu s lokalnom/regionalnom samoupravom, organizacijama civilnog društva i ostalim dionicima. 2006. godine registrirali smo se kao nacionalna organizacija te nastavljamo djelovati s istim ciljevima, prateći društveni kontekst, potrebe lokalnih zajednica i trendove u društvenim inovacijama.

Ciljevi ALD Sisak:
• Razvoj lokalnih demokratskih procesa kroz uključivanje građana u odlučivanje, planiranje i razvoj pluralističkog i multikulturalnog društva;
• Promoviranje, obrazovanje, razvoj i zagovaranje ljudskih prava, aktivnog građanstva i volonterstva;
• Poticanje i razvoj cjeloživotnog učenja i neformalnog obrazovanja;
• Podrška organizacijama civilnog društva i lokalnim vlastima u razvoju održive i sudioničke demokracije;
• Razvoj socijalnih inovacija i usluga u zajednici;
• Razvoj međunarodne suradnje.

Programi ALD Sisak:
1. Lokalna demokracija i aktivno građanstvo
2. Volonterski centar Sisak
3. Održivi razvoj
4. Društveno-kulturni centar

sajam-img

Naša vizija

Društvo u kojem građani aktivno, ravnopravno i odgovorno razvijaju solidarne, otporne i održive zajednice.

Naša misija

ALD Sisak doprinosi jačanju socijalnog kapitala razvijajući kapacitete civilnog društva, uprave, pojedinaca i šire zajednice.

Vrijednosti

• Poštivanje ljudskih prava
• Uvažavanje različitosti
• Kultura mira
• Međukulturalnost
• Aktivno građanstvo

Principi

• Izgradnja partnerstva
• Povezivanje zajednica
• Demokracija
• Poticanje pozitivnih društvenih promjena koristeći inovativne metode
• Održivi razvoj
• Uključivost

 

Povijest

U početku svog djelovanja, tada Ambasada lokalne demokracije – Sisak, kao međunarodna organizacija odgovara na trenutne potrebe teritorija u vidu humanitarne pomoći i upravljanju kriznim situacijama u post-ratnom razdoblju. Kako se mijenjaju potrebe teritorija, tako i ALD Sisak sve više radi na demokratskoj reformi i izgradnji kapaciteta da bi se osigurala što lakša demokratska tranzicija. Osim toga pomaže u primjeni europskih standarada u svim poljima života jedne zajednice. Ono što je na početku počelo kao pilot projekt, razvilo se u održivu organizaciju s mrežom lokalnih stručnjaka koja svojim programima prati potrebe zajednice i svojim rezultatima odgovara na njih.

Politička potpora Vijeća Europe, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe, ključni je čimbenik uspjeha programa Agencija lokalne demokracije. Potpora je izražena kroz praktičnu podršku aktivnostima ALD-a i ALDA-e u vidu stručnosti, informiranja i financijske potpore za konkretne projekte. Do 2007. godine Vijeće Europe je financiralo partnerske sastanke ALD-a što je uveliko potpomoglo širenju partnerske mreže.
Rezolucija 251 (1993), Preporuke 15 (1995), Rezolucija 39 (1996), Rezolucija 56 (1997), Rezolucija 73 (1998)

Mreže i programska suradnja

ALDA - Europska asocijacija za lokalnu demokraciju

alda-logoALDA – Europska asocijacija za lokalnu demokraciju je jedna od najvećih europskih mreža posvećenih dobrom upravljanju i aktivnom građanstvu. Broji preko 300 članova (lokalnih vlasti, udruga lokalnih vlasti te organizacija civilnog društva) iz više od 40 država. Okuplja 18 Agencija lokalne demokracije od kojih su tri Operativni partneri. ALD Sisak je statutarna članica te od 2013. godine Operativni partner ALDA-e.

HCRV - Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Hrvatski centar za razvoj volonterstva obavlja djelatnosti usmjerene na promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva, utjecaj na javne politike i pravno okruženje, uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara, kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva, postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva.

Euro-mediteranska zaklada za dijalog među kulturama "Anna Lindh"

ALF je posvećen promicanju dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije. Djeluje kao mreža nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u 42 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran.

SEEYN - Mreža mladih Jugoistočne Europe

SEEYN – Mreža mladih Jugoistočne Europe okuplja organizacije civilnog društva koje direktno rade s mladima s ciljem podrške mladima da se razviju u odgovorne, aktivne, društveno svjesne te solidarne građane. Glavna područja rada su aktivizam mladih, volonterska infrastruktura, neformalno obrazovanje, zapošljavanje mladih, mobilnost i socijalne inovacije te mladi i razvoj zajednice.

LPZ - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije je institucionalni oblik osnovan s ciljem strateškog planiranja, provedbe i unaprjeđivanja politike razvoja ljudskih potencijala na području Sisačko moslavačke županije. Cilj LPZ-a je doprinositi županijskom razvoju sudjelovanjem dionika pri stvaranju, razvoju i realizaciji dokumenata na razini programa i projekata koji se provode na području Sisačko-moslavačke županije.

ALDA BROJI 146 ČLANOVA IZ 23 EUROPSKE DRŽAVE – LOKALNE I REGIONALNE VLASTI, UDRUŽENJA LOKALNIH VLASTI, UDRUGE I POJEDINCI.

ASOCIJACIJA AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE

Asocijacija Agencija lokalne demokracije (ALDA) osnovana je 1999. godine u Strasbourgu (Francuska) kao mrežna organizacije Agencija lokalne demokracije. Tijekom godina izrasla je u jednu od najvažnijih europskih mreža u jačanju demokracije, ljudskih prava i održivog razvoja na lokalnom nivou.
ALDA djeluje na dva stupa:

PRVI STUP

Terenski rad u Jugoistočnoj Europi i Južnom Kavkazu kroz mrežu 11 Agencija lokalne demokracije – Hrvatska (3), Bosna i Hercegovina (3), Srbija (3), Crna Gora (1) i Gruzija (1).

DRUGI STUP

Razmjena najboljih praksi i podizanje svijesti u suradnji s europskim partnerima i članovima.

Dokumenti

Statut

Logotip

Partneri

Izvještaji o radu

Ostali dokumenti

Donatori

Naš tim:

UPRAVNI ODBOR
Josipa Drvodelić – predsjednica UO-a
Branka Paškuljević Turniški
Mirela Dovranić Grubić

Paula Raužan – predsjednica ALD Sisak
Martina Kovačević – voditeljica financija i administracije
Barbara Marjanović  – programska asistentica i koordinatorica volontera
Monika Selimović – programska asistentica i koordinatorica volontera
Mirna Makovac – programska asistentica
Martina Jambrović – programska asistentica

ZNATE LI…?

da je ALD Sisak za projekt "Kalendar ljudskih prava" dobila nagradu Republike Francuske “Liberte-Egalite-Fraternite” 2004. godine u kategoriji edukacije mladih o ljudskim pravima.

 

ZNATE LI…?

da Volonterski centar Sisak (ALD Sisak) ima oznaku kvalitete sukladno Standardima kvalitete za volonterske centre, za period 28.11.2019.-27.11.2022.

Vaš partner u izgradnji demokracije

RADNO VRIJEME UREDA:

Ponedjeljak - petak:
8:00 - 16:00

ALD Sisak

Volonterski Centar Sisak

ALD Sisak - VCS

Izjava o odricanju od odgovornosti
Uporaba kolačića (cookies)

ADRESA:

Ured: Matije Gupca 15, 44000 Sisak
Sjedište: S. i A. Radića 46, 44000 Sisak

TELEFON:

Tel: + 385 (0) 44 521 227

Osnovni podaci:

Registrirani kod: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za opću upravu
Registracijski broj: 03001204
Matični broj: 2031663
OIB: 34997715017
Žiro račun: 
SWIFT CODE: ZABAHR2X
IBAN: HR1823600001101881246

Stranica izrađena u okviru projekta „(O)drži moj korak!“.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena na ovoj stranici isključiva su odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Agencija lokalne demokracije Sisak je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.