Javno predstavljen projekt PEARL.EU

25. veljače 2008.

U četvrtak 21. veljače 2008. godine, gradonačelnik Dinko Pintarić potpisao je podugovore za provedbu projekta PEARL.EU, odobrenog i financiranog od strane Europske komisije. Osim predstavnika gradske uprave, potpisivanju je nazočila i voditeljica ureda Agencije lokalne demokracije Sisak, Kristina Ferenac.
PEARL.EU kratica je za ”Platforma za jačanje veza jadranskih regija u Europi” (Platform Enhancing Adriatic Regions Links in Europe), a riječ je o programu koji je odobren u sklopu novog programa jadranske prekogranične suradnje.

Ciljevi projekta su:
– jačanje institucionalne suradnje između lokalnih vlasti zemalja jadranske regije, uspostavljenjem stalnih radnih tijela sastavljenih od talijanskih lokalnih vlasti i vlasti zemalja istočnog Jadrana, kao i Agencija lokane demokracije (ALD) kako bi se implementirale konkretne aktivnosti europske teritorijalne suradnje;
– razmjena iskustava i primjera dobre prakse između sudionika projekta;
– umrežavanje partnera jadranske regije;
– unapređenje rada lokalne uprave kroz aktivno sudjelovanje organizacija civilnog društva.

Uz to, projekt ima za cilj premošćivanje specifičnih pravnih, administrativnih, jezičnih i kulturnih barijera, kao i unapređenje protoka informacija putem čestih razmjena informacija između struktura uključenih u provedbu projekta.

Države sudionici projekta su Italija (Grad Bari, Provincija Bari, Provincija Brindisi, Grad Gorizia, Grad Lecce, Grad Ravenna, Grad Tavagnacco, Grad Udine, Grad Venezia, Grad Trieste, Grad Monfalcone, Regia Puglia te Asocijacija Agencija lokalne demokracije), Bosna i Hercegovina (Prijedor, Mostar, Zavidovići, ALD Mostar, ALD Prijedor, ALD Zavidovići), Crna Gora (ALD Nikšić) i Hrvatska (Grad Sisak, Osiječko-baranjska županija, Općina Brtonigla, ALD Brtonigla, ALD Osijek, ALD Sisak).

Grad Sisak je početkom 2006. godine donio odluku o sudjelovanju u projektu Jadranskog programa za susjedstvo INTERREG IIIA (u međuvremenu preimenovanog u ”Novi program jadranskog susjedstva INTERREG/CARDS/PHARE”). Ujedno je Grad Sisak prihvatio i ulogu vodećeg partnera u projektu PEARL.EU za Hrvatsku te je zadužio Upravni odjel za društvene djelatnosti za koordinaciju ovog projekta.

Iz sredstava navedenog programa Gradu Sisku su donirana financijska sredstva u visini od 411.000,00 kuna za provedbu ovog projekta. Projekt je počeo 23. studenog 2007. godine, potpisivanjem Ugovora između Ministarstva financija i Delegacije Europske komisije s jedne i Grada Siska s druge strane. Predviđeno trajanje projekta je osam mjeseci.

PRETRAŽI STRANICU

Arhiva

REGISTRIRAJ SE I PRIMAJ NOVOSTI