Početak Platforme za razvoj školskog volontiranja

28. studenoga 2022.

Dana 23. studenog 2022. godine održan je prvi sastanak partnera projekta Platforma za razvoj školskog volontiranja čime je službeno započeo projekt kojim se stvara novi prostor za razvoj i zagovaranje školskog volontiranja.

Svrha projekta je objediniti višegodišnju praksu i trud Agencije lokalne demokracije Sisak i obrazovnih ustanova s područja Sisačko-moslavačke županije u području razvoja školskih volonterskih klubova kroz uspostavu Platforme za razvoj školskog volontiranja kao mjesta edukacije, razmjene i zagovaranja prema donositeljima odluka.

Agencija lokalne demokracije Sisak provodi projekt tijekom 15 mjeseci na području Sisačko-moslavačke županije u partnerstvu sa Strukovnom školom Sisak, Kućom ljudskih prava Zagreb i Norsensus Mediaforum iz Norveške.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnerskih organizacija, a voditeljica projekta Paula Raužan, predstavila je projekt, projektne aktivnosti te ulogu pojedinih partnera u pripremi i provedbi projekta.

Na sastanku su dogovoreni prvi koraci prema provođenju istraživanja dobrih praksi i potreba odgojno-obrazovnih radnika i učenika za praktično poučavanje sadržaja građanskog odgoja, a koje će biti temelj za uspostavu i rad Platforme za razvoj školskog volontiranja.

Cilj projekta je stvoriti preduvjet za sustavnu podršku školama u SMŽ kako bi ojačali svoje kapacitete za razvoj i provedbu praktičnih i angažirajućih sadržaja na teme aktivnog građanstva, socijalne pravde i društvenog uključivanja.

Platformu čine škole u kojima volonterski klubovi postoje te one škole koje su zainteresirane za razvoj takve vrste izvanškolskih aktivnosti. Okosnica rada školskog volonterskog kluba je suradnički (ko-kreatorski) rad nastavnika i učenika u detektiranju potreba i problema u zajednici, iznalaženja najboljih rješenja te provedba konkretnih volonterskih akcija učenika.

Razviti će se volonterski klub u Strukovnoj školi Sisak u kojem će se testirati inovativne metode i pristupi osmišljeni kroz Platformu.

Nastavnike koji sudjeluju u radu Platforme dodatno će se educirati za vođenje volonterskih klubova u školama s fokusom na teme socijalne pravde te će saznati norveške dobre prakse građanskog odgoja i volontiranja u formalnom obrazovanju.

Projekt „Platforma za razvoj školskog volontiranja“ podržan je sa 87.870,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

——————-

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu isključiva je odgovornost ALD Sisak i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.

#skolskovolontiranje #platformaskolasmz #volonterskiklubovi #aldsisak #kucaljudskihprava #strukovnaskolasisak #norsensusmediaforum #acfhrvatska

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave