Nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, Carpe Diem-udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa, Dom za starije i nemoćne osobe ”Sveti Antun”

Vrijeme provedbe: 1. lipanj 2017.-31. svibanj 2018.

Vrijednost: 608.928,36 kn

Ciljane skupine: zaposlenici, članovi i volonteri organizacija civilnog društva; zaposlenici javnih ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu; volonteri iz lokalne zajednice, građani svih dobnih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i nacionalnih skupina iz projektnih zajednica s naglaskom na uključivanje mladih do 30 godina.

Donator: Europski socijalni fond (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2)

Svrha projekta je doprinijeti socio-ekonomskom i demokratskom razvoju na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije kroz unapređenje sustava volonterstva u pružanju socijalnih usluga kroz 2 specifična cilja:

  1. Poboljšati usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz izgradnju kapaciteta OCD-a i ustanova u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji za učinkoviti menadžment volontera.
  2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u području zdravstva i socijalne skrbi kroz razvoj sustava volonterske podrške u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Dugoročni utjecaj projekta na ciljane skupine ogleda se kroz uspostavljanje i/ili poboljšanje postojećih sustava upravljanja volonterima na razini organizacije, ali i na razini same lokalne zajednice. Svaka uključena udruga/ustanova će razviti svoje vlastite ljudske resurse na način da će najmanje 20 ustanova/organizacija imati educiranu osobu za upravljanje i koordinaciju volontera. Sve to pridonosi jačanju socijalnog kapitala na razini lokalne zajednice, jer se povećava znanje svih članova zajednice o vrijednostima volonterstva za socio-ekonomski razvoj zajednice, a pripadnici ciljanih skupina jačaju svoje organizacijske kapacitete za upravljanje volonterima uz intenzivnu mentorsku podršku lokalnih volonterskih centara. Organizacije iz ciljane skupine će povećati broj volontera, a neki će tek uspostaviti sustav volontiranja, što znači da će se u zajednicama u kojima se projekt provodi povećati broj zajednica koji se uključuju u razvoj svojih sredina kroz volontiranje u OCD i javnim ustanovama u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Osobito je to značajno za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi koje još nemaju razvijen sustav uključivanja volontera u svoj rad, što će se promijeniti i unaprijediti tokom provedbe projekta.

Za više informacija:

LAG Vallis Colapis – Martina Marušić Britvec vck@vallis-colapis.hr

ALD Sisak – Paula Raužan Ldesk-si@sk.t-com.hr

Martina Jambrović financije@lda-sisak.hr

____________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak

____________________