Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica (2011-2013)

Nositelji projekta:

Agencija lokalne demokracije Sisak (za Hrvatsku)

Donator: Financirano sredstvima Europske unije kroz IPA Prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina i dijelom sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Sisačko-moslavačke županije

Omladinski komunikativni centar, Banja Luka (za BIH)

Partneri: Udruga IKS-Petrinja, Udruga OSI-osoba sa invaliditetom Kutina, Udruženje Žene sa Une-Bihać i Udruženje BiosPLUS-Derventa

Suradnici: Grad Sisak, Grad Kutina i Grad Petrinja

Vrijednost projekta: 113.800,69 €, od čega EU financira 96.730,59 €, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 4.278,71 €, a Sisačko-moslavačka županija 10.000,00 kn.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (veljača 2011. – veljača 2013.)

 

Projekt “Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica” je kreiran kako bi se doprinjelo unaprjeđenju dostupnosti servisa u lokalnim zajednicama u pograničnim područjima kroz uspostavljanje pet volonterskih centara – tri u Hrvatskoj (Sisak, Kutina i Petrinja) i dva u Bosni i Hercegovini (Bihać i Derventa).

Projekt će ujedno doprinijeti i uspostavljanju prekograničnog umrežavanja između lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i socijalnih partnera putem kreiranja šest lokalnih volonterskih politika (gradova partnera). Ove politike će definirati mjere čije provođenje će unaprijediti ekonomski i socijalni razvoj lokalnih zajednica uključenih u projekt.

Projekt će također unaprijediti kvalitetu života i socijalnu koheziju u pograničnim područjima putem formiranja prekogranične mreže volontera iz šest gradova. Predviđeno je i organiziranje dva volonterska kampa, jedan u Bosni i Hercegovini, drugi u Hrvatskoj, koji će okupiti 60 volontera kako bi razgovarali o aktualnim društvenim pitanjima u pograničnim područjima i inicirali aktivnosti koje će doprinjeti promjenama.

________________________________________________________

Projekt je dio IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013. Cilj programa je poduprijeti osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo gospodarstvo/ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija programskog područja. Program će također doprinjeti izgradnji sposobnosti lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija radi upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim prekograničnim programima u okviru cilja 3 strukturnih fondova EU.

__________________________________________________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

European Aid Development and Cooperation

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

IPA Prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sisačko-moslavačka županija

__________________________________________________________

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Tiskovna konferencija u Banja Luci, 10. ožujak 2011.

2. Tiskovna konferencija u Sisku, 24. ožujak 2011.

Održana javna predstavljanja projekta “Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica” u Derventi, Bihaću i Sisku, 21., 22. i 28. travanj 2011.

Trening “Volonterski menadžment u okviru lokalnih zajednica”, Banja Luka, 4.-7. svibanj 2011.

Otvaranje volonterskog centra Sisak-najava

Otvoreni Lokalni volonterski centri (LVC) u Derventi, Sisku i Bihaću, lipanj 2011. 

Evaluacijski sastanak provedbe prve godine projekta

Otvoreni volonterski centri u Petrinji i Kutini

Prekogranični volonterski kamp u Sisku

3. Tiskovna konferencija u Sisku, 29. siječanj 2013.

Prekogranični volonterski kamp “Zlatna fibula” u Sisku