Jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnoj zajednici

10. listopada 2022.

Agencija lokalne demokracije Sisak je tijekom srpnja, kolovoza i rujna provela tri edukacije namijenjene organizacijama civilnog društva s područja Zagrebačke,  Sisačko-moslavačke i Zadarske županije s ciljem unapređenja znanja i vještina OCD-a te jačanja njihovih pozicija u lokalnim zajednicama za pravovremeni odgovor na krizne potrebe. Ukupno su na edukacijama sudjelovale 23 osobe iz 12 organizacija civilnog društva.

U srpnju je završena četverodnevna Izobrazba za koordinatore volontera „Učinkovito upravljanje volonterima u OCD-a“ za predstavnike udruga koje žele unaprijediti postojeći i/ili razviti održivi sustav upravljanja volonterima u svojim organizacijama. Polaznici su upoznati s konceptom volonterskog rada i zakonskim okvirom Republike Hrvatske, razvojem volonterskih programa organizacija, uspostavljanjem organizacijskog sustava za upravljanje volonterima, upravljanjem i vrednovanjem volontera i volonterskog programa te izdavanjem Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Polaznici su tijekom Izobrazbe imali priliku naučeno primijeniti u praksi, jer su razvili detaljne volonterske programe u skladu sa potrebama  organizacija koje predstavljaju.

Krajem kolovoza održana je dvodnevna edukacija „Menadžment kriznog volontiranja“ namijenjena organizacijama civilnog društva koje žele ojačati svoje kapacitete za djelovanje i rad s volonterima u kriznim situacijama. Tijekom edukacije obrađene su sljedeće tematske cjeline: krizno volontirane – pojam, značaj, načela i elementi kriznog upravljanja; uloga volontiranja u jačanju otpornosti zajednice; analiza potreba i postojećih resursa za volonterskim programima u kriznoj situaciji, specifičnosti uključivanja i upravljanja volonterima u kriznom volontiranju te organiziranje i koordiniranje volontera u kriznim i post kriznim situacijama. Kroz grupni rad, svaka organizacija izradila je plan volonterskih aktivnosti u kriznim situacijama. Sudionici istiću kako su interaktivnost, razmjena iskustva, stvaranje novih poznanstava te praktična primjena naučenog glavne prednosti sudjelovanja na navedenoj edukaciji koje će im puno pomoći u daljnjem radu.

26. i 27. rujna 2022. u Sisku je održana dvodnevna edukacija „Uključivanje (aktivizam) građana u rad OCD-a“ za predstavnike organizacija koje žele ojačati svoje kompetencije za planiranje i uključivanje građana kao dugoročnih aktivista svojih organizacija. Polaznici su upoznati sa pojmom i teorijom građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici, analizom organizacije i potreba za uključivanjem građana, uključivanjem i zadržavanjem aktivista u organizaciji te su teorijsko znanje primijenili prilikom izrade plana održivog uključivanja građana u aktivnosti svojih organizacija. Većina polaznika smatra kako ih je edukacija motivirala za korištenje novih saznanja u budućem radu, ali i kod kreiranja novih aktivnosti.

Edukacije su provele stručnjakinje iz Agencije lokalne demokracije Sisak koje imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju inicijativa, obrazovanju o aktivnom građanstvu, menadžmentu volontera, provođenju edukacija o menadžmenta volontera kao i organizaciji volonterskih aktivnosti te bogato iskustvo u provedbi projekata izgradnje kapaciteta organizatora volontiranja i razvoja programa Volonterski centar Sisak. Volonterski centar Sisak ima nacionalnu oznaku kvalitete za lokalne volonterske centre. Tijekom edukacije korištene su metode neformalnog učenja i digitalni alati s visokim stupnjem sudjelovanja sudionika.

———-

Izobrazbe se provode u sklopu projekta:

U(Z)DRUGE kojeg provodi Centar za poduku i savjetovanje Lumos u partnerstvu s udrugom PET PLUS, Agencijom lokalne demokracije Sisak i Udrugom Nada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave