Međunarodni seminar za mlade „Mladi manjine i većine za jednaka prava i jednake mogućnosti“

21. lipnja 2006.

Agencija lokalne demokracije Sisak sudjelovala je na međunarodnom seminaru za mlade “Mladi manjine i većine za jednaka prava i jednake mogućnosti”, u organizaciji Asocijacije mladih Azerbejdžanaca Gruzije. Seminar se održao pod pokroviteljstvom kampanje Vijeća Europe “Svi jednaki – Svi različiti”.

Cilj seminara je bio dati glas mladima u važnosti omogućavanja jednakih prava i jednakih mogućnosti za sve građane bez obzira na etničko, religijsko i socijalno podrijetlo.

Seminar je okupio 30 predstavnika organizacija mladih iz cijele Europe koji su napisali i potpisali priopćenje “MLADI MANJINE I VEĆINE ZA JEDNAKA PRAVA I JEDNAKE MOGUĆNOSTI”, koje će biti poslano vladinim i nevladinim organizacijama u zemljama Južnog Kavkaza.

gs.

PRETRAŽI STRANICU

Arhiva

REGISTRIRAJ SE I PRIMAJ NOVOSTI