Međunarodni seminar za mlade „Mladi manjine i većine za jednaka prava i jednake mogućnosti“

21. lipnja 2006.

Agencija lokalne demokracije Sisak sudjelovala je na međunarodnom seminaru za mlade “Mladi manjine i većine za jednaka prava i jednake mogućnosti”, u organizaciji Asocijacije mladih Azerbejdžanaca Gruzije. Seminar se održao pod pokroviteljstvom kampanje Vijeća Europe “Svi jednaki – Svi različiti”.

Cilj seminara je bio dati glas mladima u važnosti omogućavanja jednakih prava i jednakih mogućnosti za sve građane bez obzira na etničko, religijsko i socijalno podrijetlo.

Seminar je okupio 30 predstavnika organizacija mladih iz cijele Europe koji su napisali i potpisali priopćenje “MLADI MANJINE I VEĆINE ZA JEDNAKA PRAVA I JEDNAKE MOGUĆNOSTI”, koje će biti poslano vladinim i nevladinim organizacijama u zemljama Južnog Kavkaza.

gs.

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave

Seminar lokalnog ekonomskog razvoja u Zenici, Bosna i Hercegovina

U sklopu projekta "Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu" pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, od 2.- 4- rujna 2008. godine, Asocijacija Agencija lokalne demokracije (ALDA) je organizirala posljednji seminar koji se održao u Zenici,...

„Youth for Europe: Past, Present, Future“

Predstavnice Agencije lokalne demokracije Adelita Selmić i Kristina Ferenac sudjelovale su na međunarodnom seminaru za mlade "Youth for Europe: Past, Present, Future" kojeg je organizirala Unija europske mladeži/Mladi europski federalisti Austrija, 12. rujna 2007.g. u...