Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj (2022.-2023.)

Nositelj: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, Udruga “MI”- Split, Mreža udruga ZAGOR, Hrvatska mreža za beskućnike, Norwegian Social Research (NOVA), Oslo Metropolitan University

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2022. – 30.11.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 89.258,86 eura od čega je 89.258,86 eura osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Fonda aktivnog građanstva

Pozadina prijave projekta:

Republika Hrvatska, kao potpisnica Deklaracije iz Porta donesene na sastanku na vrhu u Portu u svibnju 2021. godine, je obnovila obvezu provedbe europskog stupa socijalnih prava. Takav revidirani pregled socijalnih pokazatelja predložen je Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava koji zahtijeva uključivanje svih relevantnih dionika da zajedničkim naporima rade na provedbi dvadeset načela uz njihovo sustavno praćenje radi usmjeravanja nacionalnih politika i reformi.

Kratki opis projekta:

Hrvatska ima ograničene kapacitete za praćenje i prilagodbu razvoja socijalnih politika usmjerenih inovativnoj socijalnoj državi koja uzima u obzir nove socijalne rizike i uključuje organizacije civilnog društva. Sve veći broj građana ovisi o organizacijama civilnog društva u pogledu podmirivanja socijalnih potreba. Istovremeno problem je dodatno produbljen pandemijom COVID-19 i ekonomskom krizom koja  je uslijedila.

Šira javnost i relevantni dionici nisu dovoljno upoznati s konceptom Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava stoga je opći cilj upoznati zainteresiranu javnost i relevantne dionike s navedenim te ih osnažiti za implementaciju u cilju europeizacije i modernizacije socijalne države. Do kraja projekta zajedničkim će se naporima projektnih partnera i svih uključenih dionika nastojati stvoriti preduvjeti za poboljšanu kvalitetu života u lokalnim zajednicama i na širem području Republike Hrvatske.

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Osnažiti zagovaračke kapacitete OCD-a i drugih dionika za praćenje i implementaciju Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) na nacionalnoj i lokalnoj razini

Specifični ciljevi:

 1. utjecati na donošenje i implementaciju javnih politika temeljenih na dokazima u područjima ESSP-a na nacionalnoj razini
 2. osnažiti kapacitete ključnih dionika na lokalnim razinama vezano uz zagovaranje i utjecaj na politike u području ESSP-a
 3. zagovaranje prava ranjivih skupina prema prioritetima Akcijskog plana ESSP-a

Aktivnosti projekta:

 1. Izrada metodologije praćenja Europskog stupa socijalnih prava
 2. analiziranje relevantnih EU i nacionalnih socijalnih politika, propisa i praksi
 3. provedba empirijskog istraživanja s ciljem dobivanja uvida u percepciju ključnih dionika u području ESSP-a
 4. regionalne edukacije zainteresiranih dionika i partnera
 5. pružanje podrške partnerskim organizacijama za izradu analiza i praćenje te utjecaj na ESSP politike na lokalnoj razini
 6. izrada priručnika za socijalnu integraciju ranjivih skupina u statusu stambene isključenosti s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP)
 7. organizacija panel rasprave koja će problematizirati pitanja stanovanja s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP-a)
 8. organizacija završne konferencija

Kontakt osobe:

Ivona Tomurad, ivona@ceraneo.hr

Dorotea Valečić, dorotea@ceraneo.hr

Mirna Makovac, edukacija@Lda-sisak.hr

———

Projekt Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Pretraži stranicu
PROJEKTI U PROVEDBI
ZAVRŠENI PROJEKTI
Povezane novosti