Nositelj: Udruga Bacači Sjenki

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, Udruga za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja Luč

Vrijeme provedbe: 1. siječnja – 31. prosinca 2022.

Broj ugovora: UP.04.2.1.11.0217

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11)

Ukupna vrijednost projekta: 488.565,53 kn

Iznos koji sufinancira EU: 415.280,70 kn

Kratki opis projekta:

Projekt “Konstelacije zajednice” je svojevrsni hibridni, odnosno pilot projekt “liječenja” zajednice kroz strateško planiranje i aktiviranje zajednice psihoterapeutskim i umjetničko-kreativnim sredstvima tijekom kriznih situacija.

Projekt ima za cilj ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) iz Sisačko-moslavačke županije (SMŽ) za rad u zajednici kroz razvoj inovativnih alata i metode rada tijekom same krizne situacije, a zasnovan je na spoju umjetnosti, kreativnih metoda rada te poticanju i otkrivanju resursa i znanja ljudi sisačko-moslavačkog kraja.

Glavni problem je trenutna nedovoljna kapacitiranost lokalnih OCD-a da ponude sadržaje koji najbolje odgovaraju potrebama njihovih korisnika s područja Siska, Petrinje i Gline tijekom potresom uzrokovane krizne situacije, ali i drugim aktualnim krizama; pandemijom, globalnom ekonomskom krizom, depopulacijom stanovništva.

Prvi korak u rješavanju problema je pomoći organizacijama iz SMŽ u procesu strateškog planiranja i osmišljavanja najprimjerenijeg sadržaja za njihove korisnike te ih osnažiti za aktivnosti zagovaranja u kriznim situacijama (posebno za lobiranje i zagovaranje da se kroz lokalno, nacionalno i EU financiranje osiguraju direktne potpore za nove aktivnosti OCD-a).

Fokusirat ćemo se na OCD-a koje se bave socijalno ugroženim korisnicima (mladi, osobe životne starije dobi, žene, osobe s različitim vrstama invaliditeta) iz 3 županijska središta (Sisak, Petrinja, Glina). Kako bi pronašli najbolja rješenja za rad u kriznim situacijama želimo predstavnike OCD-a izmjestiti iz njihovih trenutnih traumatičnih situacija i zajedno osmisliti i kroz projekt provoditi razne kreativne i psihosocijalne intervencije za njihove korisnike kroz suradnju, razmjenu znanja i vršnjačko učenje te primjenu raznih kazališnih i inih izvedbenih metoda rada (verbatim, kazalište potlačenih, psihodrama), a koje imaju neposredan terapeutski učinak.

Drugi problem s kojim se projekt bavi je nedostatak prilagođene psihosocijalne pomoći korisnicima lokalnih OCD-a koji su druga ciljna skupina projekta.

Kroz projekt ćemo u suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva organizirati kreativno-psihosocijalne radionice ekspresivne art-terapije za njihove korisnike koja se pokazala kao vrlo efikasna u radu sa traumama generalno, ali i specifično traumama koje su posljedica katastrofa poput potresa. Organizacije će kroz iskustveni rad osmišljavati i sudjelovati u kreativnim radionicama te na taj način biti potaknute da kreiraju svoje nove sadržaje, umrežavaju se s drugim organizacijama te odgovaraju na direktne potrebe svojih korisnika. Takav inovativni proces rada predstavlja postepeno „liječenje“, bolju povezanost organizacija i korisnika, ali i osnaživanje cijele zajednice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i jačanje organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti sukladno novim okolnostima i potrebama korisnika koristeći inovativne alate i metode rada u zajednici tijekom krizne situacije zasnovanima na spoju umjetnosti, kreativnih metoda liječenja zajednice te resursa znanja i vještina ljudi iz SMŽ-e.

U sklopu projekta ispitat će se potrebe lokalnih organizacija civilnog društva. Šest organizacija civilnog društva proći će radionice strateškog planiranja, izradit će se strateški planovi i baze projektnih ideja.

Kroz projekt će se na području Sisačko-moslavačke županije provesti stvaralačke i umjetničke radionice, radionice u formi art terapijskih/psihosocijalnih savjetovanja te organizirati individualna psiho-socijalna savjetovanja za pomoć osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije.

Kontakt osobe za više informacija:

Emina Horvat, voditeljica projekta, Bacači sjenki; bacaci.sjenki@gmail.com; mob: 098 595 922

Paula Raužan, voditeljica projekta u ALD Sisak; Ldesk-si@sk.t-com.hr; mob: 099 230 92 61

_________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više informacija o EU fondovima doznajte na: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak.

Pretraži stranicu
PROJEKTI U PROVEDBI
ZAVRŠENI PROJEKTI
Povezane novosti